40 900 kr snittlön för logistiker

Snittlönen för logistiker ligger på 40 900 SEK i månaden. Webbsidan Statsskuld.se använder SCBs lönestatistik för att lyfta fram lönestatistik för olika yrken på ett enkelt sätt. 

Den senaste statistiken från SCB visar att en Logistiker tjänar i genomsnitt 40 900 kronor i månaden. För en logistikchef ligger snittlönen istället på 57 600 SEK, om du inte är en verksamhetsnära logistikchef förstås, då sjunker lönen snabbt till ett sniott på 26 100 SEK, samma snittlön som för en lagerplockare eller logistikassistent. 

Webbsidan Statsskuld.se, som visar Sveriges statsskuld i realtid, men även statistik för andra länders statsskuld, har lanserat lönestatistik där samtliga yrken finns representerade. Här finns även en nettoomvandlare, där man kan räkna ut sin lön efter skatt. 

Statistiken hämtas från SCBs lönedatabas men presenteras i en  något mer tillgänglig och lättnavigerad form. 

Lönestatistik Logistiker:

Kvinna: 38100 kr
Man: 41800 kr
Snitt: 40900 kr
Median: 39000 kr
10:percentil: 29300 kr
25:percentil: 33300 kr
75:percentil: 46500 kr
90:percentil: 54800 kr

Länk till lönestatistiken på Statsskuld.se


Läs mer