Utmanande digitalisering för Ikea

september 28, 2018 E-handel , Lager , Logistik
Utmanande digitalisering för Ikea

På tio år har antalet anställda vid Ikeas distributionscenter i Torsvik ökat från 450 till 1 300. Den stora orsaken är e-handelns tillväxt och omni-omställningen. –Vi går från stabila, förutsägbara flöden till osäkerhet och stora svängningar i ordermönster, säger Hanna Bevenby Broman, lagerchef för Ikea i Torsvik.

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Hanna Bevenby-Broman är en av huvudtalarna vid Plans Forsknings & Tillämpningskonferens i Jönköping den 23-24 oktober, där hon ska berätta mer om digitaliseringens påverkan på företag och anställda. Foto: Ikea.

Den traditionella handeln har de senaste tio åren tvingats ner i ett digitalt stålbad och Ikea är inget undantag. Men hur styr man om ett företag med 130 000 anställda – som byggt hela sin verksamhet på effektiv varuhusförsörjning?

– Utmaningen för oss är att varje liten förändring vi gör aldrig blir liten, säger Hanna Bevenby Broman, lagerchef på Ikea i Torsvik.

Ikea har gått från nästan enbart platta paket och “gör det själv” mot allt mer e-handel, montering, service och hemleveranser. Förändringen innebär stora strukturella förändringar, inte minst i lagerlogistiken.

– När jag först började jobba här i Torsvik för tio år sedan var vi 450 personer – nu är vi 1 300. Bara de senaste tre åren har vi vuxit med 400 personer. Tillväxten är abnorm.

Och den beror beror på den växande e-handeln.

– E-handel är betydligt mer kapacitetskrävande än varuhusflöden, det blir mer plock och pack.

Oprövade vingar

Av de 1 300 sysselsatta jobbar omkring 250 med varuhusflöden. Den snabbast växande andelen, ca 700 personer, jobbar i kundorderenheten som plockar och packar allt som beställs i varuhusen, som kök, garderobssystem – och även med e-handelsordrar.

Att gå från varuhusförsörjning till att vara en omnikanal-aktör innebär stora strukturella förändringar, men också mer osäkerhet.

– Varuhusförsörjning innebär stabila och förutsägbara flöden, vi vet vilka kampanjer som driver försäljning och hur vädret påverkar – om det regnar ökar försäljningen och är det fint väder så minskar den.  Den här sommaren var till exempel alldeles för varm, säger hon.

E-handeln innebär däremot osäkerhet och stora svängningar i ordermönster

– Vi testar helt oprövade vingar här, det enda vi vet är att prognoserna inte stämmer. Nu är det kunderna som styr, vi måste lära oss att förstå deras nya köpbeteende, se hur vi kan möta kundkraven och anpassa våra arbetssätt.

Hösten 2017 skaffade Ikea ett e-handelslager i Arlandastad för att möta den ökande efterfrågan. Lagret sköts av Bring men försörjs även det från Torsvik.

– Torsvik har stora ytor men e-handeln tar plats. Vi jobbar mycket på höjden i lagret och bygger om för att öka kapaciteten.

Stärkt av Kamprads bortgång

I början av året gick Ikeas grundare Ingvar Kamprad bort, och det har spekulerats i att företaget riskerar att tappa kursen utan sin starke ledare vid rodret. Men Hanna Bevenby Broman upplever ingen skillnad.

– Jag har snarast blivit stärkt i min drivkraft att fortsätta jobba i Ingvars anda. Vi hade inte funnits om det inte vore för hans filosofi: att Ikea ska vara till för de många människorna. Skillnaden nu är att vi ska kunna möta de många människorna i den kanal som de väljer.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Torsvikslagret

Ikeas DC i Torsvik försörjer bolagets 39 varuhus i Sverige, Norge, Finland, Danmark och på Island och har en lageryta på totalt 215 000 kvm fördelat på tre byggnader.