Stor exportpotential för svensk e-handel

april 10, 2014 E-handel , Forskning

Konsumenter i Norden ligger långt fram när det gäller att e-handla varor från utländska sajter. Drygt var tredje nordbo handlade förra året någon gång varor från utländska sajter för sammanlagt 19 miljarder kronor. Det framgår av en ny undersökning från PostNord.

Under 2013 handlade 2,2 miljoner svenskar varor från utländska sajter för cirka 5,8 miljarder kronor. Det motsvarar 31 procent av alla svenskar mellan 15-79 år. När svenskar konsumerar över gränserna är det framförallt från brittiska, amerikanska, tyska och kinesiska sajter. Däremot är det sällan svenska konsumenter handlar från danska, norska eller finska sajter.

– Svenska e-handelsföretag ligger långt fram i utvecklingen och ofta finns de varor som konsumenterna söker på svenska sajter. Svenskarna söker sig ofta utomlands när de söker unika produkter eller när de handlar varor där pris är avgörande i inköpsprocessen, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Konsumenter i våra nordiska grannländer handlar i högre utsträckning än svenskar från utländska sajter. I Norge handlade nästan varannan konsument(46 procent) från en utländsk sajt 2013, i Danmark var andelen 39 procent och i Finland 33 procent.Konsumenter i våra nordiska grannländer vänder sig dock i högre utsträckning till framförallt brittiska sajter än till svenska. 2,5 miljoner danskar, norrmän och finländare e-handlade 2013 från brittiska sajter, medan 1,3 miljoner e-handlade från svenska sajter.

– Det finns en enorm utvecklingspotential för svenska e-handelsföretag att öka sin försäljning till våra nordiska grannländer. Det finns en väl utvecklad nordisk infrastruktur med nordiska logistiklösningar och kulturellt finns många likheter mellan länderna. Men svenska e-handelsföretag måste bli bättre på att öka sina kunskaper om konsumenternas drivkrafter på respektive marknad och anpassa sina sajter och erbjudanden till detta, säger Arne Andersson.

E-handeln utvecklades mycket starkt under 2013, vilket också märktes hos PostNord vars B2C-paketvolymer ökade med 12 procent på den nordiska marknaden. PostNord har de senaste åren utvecklat sitt nordiska logistikerbjudande och idag har koncernen ett vidsträckt nordiskt distributionsnät med bland annat 5 300 utlämningsställen jämt fördelade över de nordiska länderna.

-Vi kommer nu satsa ytterligare på e-handel. Den goda täckningen i Norden är en stark plattform för att driva utvecklingen av innovativa tjänster på den nordiska marknaden när det gäller leveranser av fysiska försändelser samt kundinsikt och kundkommunikation, säger Arne Andersson.


Läs mer