Ny postförordning minskar Postnords klimatpåverkan

december 20, 2017 E-handel , Logistik , Transport

 

När kravet på övernattbefordran av brev upphör kan Postnord minska antalet flygtransporter. Den 1 april 2018 tas ett första steg i denna förändring när tre postflyg dras in.

Postnords verksamhet bygger på transporter av brev, paket och gods. Miljöpåverkan är en oundviklig följd av vår verksamhet och vi arbetar kontinuerligt för att minska den. Vi har ett ambitiöst mål att sänka koncernens koldioxidutsläpp i absoluta ton med 40 procent mellan år 2009 och 2020.

Efter regeringens beslut om en ny postförordning öppnas möjligheterna att minska andelen flygbefordrad post. Istället för att, som tidigare, ha krav på Postnord att 85 procent av 1:a-klassbreven ska vara framme övernatt, ska nu 95 procent levereras inom två vardagar.

– Med färre flygtransporter kan vi minska vår klimatpåverkan ytterligare, kommenterar Anders Holm vd för Postnord Sverige.

Ett första steg med att minska antalet flygtransporter tas den 1 april 2018 då samtliga postflyg Växjö-Arlanda-Växjö, Jönköping-Arlanda-Jönköping och ett av flygen Umeå-Arlanda-Umeå avvecklas och ersätts med mer miljövänliga tåg och landsvägstransporter. Nästa steg i förändringen beräknas ske under hösten 2018.


Läs mer