Utmanande globalisering för SKF

Utmanande globalisering för SKF

I framtiden ska all planering ske samordnat i SKF och inte i de olika delarna av kedjan. Det är den stösta förändringen i SKFs försörjningskedja på 30 år. Foto: SKF.

Kullagertillverkaren SKF ska samordna all planering av sin försörjning från tillverkning till försäljning. “Det här är den största förändringen i SKFs försörjningskedja på 30 år” säger Jörg Schlager på SKF som ansvarar för projektet.

Att göra om sin affärsstruktur är utmanande. Och om man är ett globalt, 110 år gammalt industriföretag så är utmanande bara förnamnet. Men kullagerkoncernen SKF har tagit sig an den utmaningen. Just nu pågår ett projekt för att skapa en gemensam global planeringsprocess för hela företagets försörjningskedja.

– Vi är stora, vackra och fantastiska. Men det räcker inte längre, säger Jörg Schlager, Business Transformation Manager Demand Chain på SKF.

Visionen är att integrera planeringen för hela kedjan, i globala funktioner för både prognostisering, distribution, produktionsplanering och inköpsplanering.

– Vi måste planera beroende flöden tillsammans och koppla samman alla dessa flöden.

Upplägget bygger på att ge en liten kärngrupp per fabrik eller tillverkningskanal fullt ansvar för hela försörjningskedjan – från kund till leverantör.

– Vi vill skapa en struktur där alla i kedjan kan fokusera på sina kärnkompetenser och teamen gör det de är bäst på; säljare säljer, logistiker distribuerar – och fabriker planerar och producerar.

SKF har inlett ett pilotprojekt, där modellen ska testas och finjusteras vid två av SKFs 115 fabriker i ett första skede. I januari 2018 börjar implementeringen vid fabrikerna, som ligger i Kina och Italien.

– Det är en stor transformation och går inte att göra över en helg. Man måste ta väldigt kontrollerade, medvetna steg.

Enligt Jörg Schlager är projektet den största förändringen i SKFs försörjningskedja på 30 år.

Jörg Schlager berättade om centraliseringen av SKFs planeringsprocesser vid Optilons Supply Chain Conference i Stockholm i höstas. Optilon hjälper också till med den tekniska integrationen av processerna. Foto: Cina Stenson.

– Beslut och arbetsuppgifter flyttas från lokalt till globalt. En del arbetsmoment flyttar mellan kontinenter. Det är en jätteutmaning. Men om man verkligen vill optimera så måste detta till.

Med förändringen kommer också stort ansvar, både för processerna och för att vinna den kritiska massan och få dem övertygade om att detta är för ett större bästa.

– Det här påverkar alla i hela organisationen, och väcker oro och frågor ute i organisationen som; Kommer jag vara behövd?, Vad ska vi göra? och Ska min avdelning reduceras?

– Världen är full av disruptiva affärsmodeller som vi alla känner till. Airbnb är ett av världens största bostadsförmedlare men äger inte ett enda boende, Uber är världens största taxiföretag men äger inte en enda taxi.

SKF måste förbereda sig på en framtid med nya konkurrenter, som kanske vill bli världens största kullagerleverantör utan att producera ett enda kullager, menar Jörg Schlager.

– Om vi inte kan optimera vår verksamhet globalt så kanske vi inte finns kvar i framtiden. Vi kommer att bli ett “Kodak moment” om vi inte lyckas med det här.

En stor del av projektet handlar alltså om förändringsarbete, menar Jörg Schlager.

– Det är viktigt att jobba med rätt incitament och följa upp enheter och personers prestation. Vi måste också skapa tillit och förtroende mellan de olika delarna i organisationen, så att t ex säljavdelningen litar på att planeringen fungerar och planeringen litar på att de får rätt behovs-, kund- och marknadsinformation från säljavdelningen.

Tekniskt är projektet också en svår nöt, SKF har en halv miljon SKUer (lagerhållningsenheter) och över 40 installationer av flera olika affärssystem globalt.

– Att få fram rätt masterdata och konstant hålla god form är en enorm utmaning för oss.

SKF jobbar just nu med att installera en integrerad “planeringshjärna” för att få till en högautomatiserad planeringsprocess som i framtiden även kan hantera så kallad “big data”.

– Vi behöver en planeringshjärna som kan processa stora mängder realtidsdata, och tolka vad den får betydelse för vår verksamhet.

Projektet med integrerad planering kommer enligt Jörg Schlager ge SKF möjligheten att nå nya, högre nivåer i både kapitaleffektivitet och kundnöjdhet

– Integrerad planering är grundpelaren i vår demand chain-strategi. På medellång sikt kommer det även lägga grunden för våra Supply Chain 4.0-aktiviteter där vi utforskar, utvecklar och implementerar nya sätt att interagera med våra kunder.

Av Hilda Hultén

Jörg Schlagers tips för att driva global förändring

  1. Hitta dina beroende flöden – Hos SKF ligger triangeln planering/lager/service under samma ansvar.
  2. Säkra ledarskapet, se till att ha rätt team – och låt dem göra sitt jobb.
  3. Få med människorna som jobbar med detta varje dag på tåget. De måste lita på att detta är rätt och att ledningen vet vad den gör.
  4. Kommunicera tidigt, tänk stort men börja med små steg.

Fakta SKF

SKF är en av världens största leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem, med 115 tillverkningsenheter i 24 länder. Bolaget har sitt huvudsäte i Gamlestaden i Göteborg men är i högsta grad en global koncern med kontor i över 130 länder, nära 45 000 anställda och 17 000 återförsäljare världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72,8 miljarder kronor.

Ur Intelligent Logistik nr 7-8 2017


Läs mer