Newbody vinner på digitaliserad logistik

september 20, 2017 E-handel , IT/Teknik , Lager , Logistik
Newbody vinner på digitaliserad logistik
En ny webbshop ger skolklasser nya möjligheter att tjäna pengar. Foto: Sofia Sabel

Från lagret i Västra Frölunda servar Newbody skolklasser och föreningar i med kläder och strumpor. Försäljningen kan numera skötas helt digitalt. Foto: Sofia Sabel

Skolklasser och idrottsföreningar som säljer Newbodys produkter har fått en ny kanal: en egen webbshop. Projektet ger möjlighet till såväl ökad försäljning som effektivare logistik. Införandet gick smidigt, men gav samtidigt företaget en viktig lärdom. – Vi underskattade att förändring tar tid, säger logistikchefen Erik Claesson.

Via Newbody i Västra Frölunda kan föreningar och skolklasser sälja strumpor, funktionskläder med mera och tjäna pengar till resor eller aktiviteter.

De senaste åren har företaget satsat stort på digitalisering i flera olika projekt. En del är ett system för visibilitet och administration av transporterna i hela försörjningskedjan som utvecklats i samarbete med Boråsföretaget Centiro. Sedan hösten 2015 har Newbody integrerat alla transportörer och kan skapa elektroniska sändningar direkt från sin leverantörsplattform och sin e-handelsplattform.

Transportstatus i realtid

Förra våren infördes ett kontrolltorn för fakturor och leveranser i Centiro. Systemet gör det möjligt att följa upp status på transporter i realtid. Om ett paket till exempel inte har skannats som förväntat på en terminal signalerar systemet. Ett snabbt telefonsamtal kan då ge svaret på vad som hänt.

– Vi har gått ifrån ett steg där vi reagerade på ett leveransproblem när kunderna ringde oss, till att vi i ett tidigt skede ser en avvikelse och förhoppningsvis löser problemet innan kunden ens vet att det funnits ett. Vi har lagt mycket tid på att sätta detta arbetssätt och vi är väldigt duktiga vill jag påstå, säger Erik Claesson.

– Vi tror mycket på detta, men underskattade att förändring tar tid, säger Erik Claesson. Foto: Hilda Hultén.

– Vi tror mycket på detta, men underskattade att förändring tar tid, säger Erik Claesson.
Foto: Hilda Hultén.

Ännu återstår en del arbete med att finjustera fraktprisberäkning och fakturakontroll. Redan nu går det dock att se en tydlig effekt: reducerad hanteringstid. Systemet signalerar vid avvikelser och medarbetarna slipper lusläsa fakturor för att hitta fel.

Ger ökad visibilitet

Vilka är de största fördelarna med systemet?

– Digitaliseringen leder till ökad visibilitet. Alla i kedjan ser samma sak och då är det lättare att diskutera om det uppstår något problem. Produktiviteten blir också högre. Vi behöver bara agera när våra system lyser rött och kan lägga resurserna på rätt saker.

Den senaste stora nyheten sjösattes i januari: ett projekt med en ny e-handelsplattform. Varje förening och skolklass som säljer Newbodys produkter har en unik webbshop. Den klassiska katalogen finns kvar som ett komplement, men varje order går nu via den digitala butiken.

För Newbody finns många fördelar, inte minst ur ett logistikperspektiv. Tidigare har det inte gått att se hur det går innan beställningen kommer, sex veckor efter försäljningsstarten. Den digitala lösningen gör det möjligt att se varje order som kommer in.

– Det är en jättefördel för oss att få tillgång till den informationen. Vi får mycket lättare med planering av inköp, bemanning, kapaciteten på lagret och så vidare. Vi kan agera i förväg och vara proaktiva.

Förändring tar tid

Även föreningar och skolklasser vinner på att sälja via en egen webbshop enligt Erik Claesson. Möjligheten att nå ut till en större kundbas ökar när det går att dela en länk till den

egna webbshoppen via mejl eller sociala medier. När slutkunden själv lägger sin beställning slipper föreningen en del av jobbet.

Men för att dra nytta av fördelarna gäller det att kunderna tar till sig nyheterna. Även om många är positiva och har börjat använda webbshopparna har projektet gett Newbody viktiga lärdomar.

– Vi tror mycket på detta, men underskattade att förändring tar tid. Det är ett helt nytt sätt att sälja, från att ha en fysisk katalog ska kunderna nu öppna en webbshop och locka in trafik. Nu har vi mycket fokus på att förenkla för våra föreningar och klasser och utbilda dem i hur de ska använda shopen på bästa sätt, säger Erik Claesson.

Lokal lagerflytt

Efter vårens inkörningsperiod har företaget förhoppningar om att den riktiga effekten försäljningsmässigt kommer under hösten.

Närmast i tid sker en annan förändring: verksamheten flyttar. Kontraktet på fastigheten på Fältspatsgatan löper ut och flyttlasset går ett par kilometer bort, till Ekonomivägen. Den nya, ca 6 000 kvadratmeter stora lokalen ägs av Castellum och ska förutom lager också inrymma Newbodys huvudkontor.

Av Minna Ulin

Ur Intelligent Logistik nr 5 2017

 


Läs mer