Mat.se använder AI för att prognosticera försäljning

december 7, 2018 E-handel , IT/Teknik

Morhaf Alaraj och Fredrik Ring förutspår föräljning. Foto: Mat.se.

Prognoser och resursplanering är en del av vardagen för de flesta företag. Uppgifter som i många fall är tunga och komplexa och som dessutom ofta sköts manuellt. Mat.se har under hösten utvecklat en Artificiell Intelligens som helt på egen hand sköter prognosen för försäljningen.

– Vi arbetar med avancerade prognoser, men nästan alla har inneburit en viss del manuellt arbete. Vår modell är helt automatisk och uppvisar konsekvent dubbelt så hög precision som våra tidigare manuella prognoser. Den tar hänsyn till allt från väder, säsong och orderhistorik till löning och högtider. Det är även möjligt att se vilka av parametrarna algoritmen tagit hänsyn till för prognosen, kommenterar Morhaf Alaraj, data scientist på Mat.se.

Utvecklingen av AI:n tog fart under hösten. Redan två månader senare hade teamet på Mat.se utvecklat och satt AI:n i produktion.

– Vi jobbar datadrivet och med machine learning på flera nivåer. Att skapa en AI var därför ett naturligt steg. Att sätta rätt prognos är inte bara viktigt för försäljningen utan också avgörande för att minimera svinn och skapa en mer hållbar inköpsstrategi, fortsätter Morhaf Alaraj.

AI:n är i drift och idag helt självgående med kontinuerlig övervakning och uppföljning. Huvudansvariga för projektet är Morhaf Alaraj tillsammans med kollegan Fredrik Ring.

– Det är inte bara vi utan hela Mat.se som gjort detta projektet möjligt. Vi är ett tvärfunktionellt team där allas kompetenser och insikter varit värdefulla, kommenterar Morhaf Alaraj.


Läs mer