Lyckad lagerflytt vände Lekmer

Automation kan både lyfta och sänka en e-handlare. Lekmers flytt från Falkenberg till automationslagret i Arlandastad 2015 gick långt ifrån smärtfritt, vilket syntes som en tvärbromsning i tillväxten. 
Foto Swisslog

I juni köpte Babyshop nätkollegan Lekmer, som dragits med stora logistikproblem de senaste åren. Under sommaren och hösten har automationsanläggningen byggts ut och Lekmers logistik smygflyttats till Babyshops lager i Jönköping. Och efter kraftprovet Black Week, med orderingång över alla prognoser, ser flytten ut att ha varit ett riktigt lyckokast. 

För tre år sedan hade nog få trott på att Babyshop skulle kunna köpa Qliros dåvarande paradbolag Lekmer. Redan då, 2014, omsatte nätleksakshandeln närmare en halv miljard om året och Babyshop var inte ens hälften så stora. Men sen kom flytten. 

Qliro och Lekmer inledde en banbrytande satsning på att automatisera logistiken, och 2015 gick flyttlasset från Falkenberg, där verksamheten delade lager med Nelly.com, till en ny högautomatiserad anläggning hos Schenker Logistics i Arlandastad. 

Automationsanläggningen, en s k CarryPick där hyllorna i lagret transporteras till fasta plockstationer, gjorde stora rubriker innan flytten, eftersom lösningen var den första i sitt slag och påminner om e-handelns rockstjärna Amazons lagerlösning i USA. Det var dessutom ett vågat drag av en snabbväxande e-handelsaktör att satsa på automation. 

Men problemen lät inte vänta på sig. Implementeringen gick långt ifrån smärtfritt och leveransproblemen syntes som en tvärbromsning av tillväxten i bolaget. Från att ha närmast dubblat omsättningen varje år låg Lekmers tillväxt plötsligt stilla. Därtill gick bolaget med omkring 80 miljoner i förlust både 2015 och 2016, mycket på grund av höga logistikkostnader. 

– Logistiken är hjärtat i e-handeln, så det är klart att logistikproblem och höga kostnader till stor del har legat bakom Lekmers resultat, säger Marcus Tagesson, vd och grundare av Babyshop som köpte Lekmer av Qliro i juni i år för 90 miljoner kronor. 

Några som har lyckats betydligt bättre med både lagerflytt, automation och tillväxt är Babyshop, som grundades 2006 av Marcus och Linn Tagesson. Bolaget har de senaste åren lagt under sig flera aktörer inom barnmode på nätet, bland annat Oii, AlexandAlexa och norska Babyshop.no, som numera ägs under bolagsnamnet The Babyshop Group. Efter köpet av Lekmer omsätter koncernen över en miljard om året. 

Sedan hösten 2016 ligger företagets lager i 22 000 nybyggda kvadratmeter i Torsvik utanför Jönköping. Från lagret skickas varor till 140 länder, de största marknaderna är Norden, Storbritannien och USA, men även Asien växer som marknad. Lagret är byggt av ADIB, ägs av NREP, och The Babyshop Group hyr på ett tioårskontrakt. 

Varför valde ni att lägga lagret i Jönköping? 

– Läget passar e-handelsverksamhet väldigt bra med närhet till hela Norden. Dessutom har både UPS och Postnord bra möjligheter att hantera stora ordermängder här. Jönköping är dessutom en tillräckligt stor stad för att hitta riktigt duktiga medarbetare, en nyckel till vår framgång för lagret. 

Ett smart drag var enligt Marcus Tagesson att investera i en Autostore-anläggning. 

– Det visade sig vara ett väldigt bra beslut. Tidigare har vi haft manuella lager och logistiken har fattats lite, men Autostore har fungerat väldigt bra för oss, den sväljer väldigt stora volymer. 

– Sen är inte automatisering enkelt på något sätt, det har varit utmanande även för oss. 

Under sommaren byggdes automationsanläggningen ut för att få plats med även Lekmers flöden. Istället för de 50 000 lådor och 50 robotar man började med har man nu 130 000 lådor i anläggningen och 120 robotar som plockar fram lådor till plockstationerna. 

– Vi började flytta Lekmers varor redan i somras och den stora flytten gick i september. Den 10 september gick vi live, berättar Marcus Tagesson. 

– Flytten gick över förväntan smidigt, trots att den gjordes under den stora inleveranssäsongen i september-oktober.  

Lekmers verksamhet var lönsam redan i oktober och investeringen i Autostore är snart hemräknad. 

– Vi har lyckats sänka kostnaderna för logistiken. Det var målet med uppköpet – det och att få igång tillväxten i Lekmer igen.  

Hade du kunnat gissa att ni skulle köpa Lekmer för tre år sedan?

– Jag är från Småland och gillar inte att skryta, vi försöker alltid vara ödmjuka. Men jag sa nog redan 2013 att vi siktade på att bli ett miljardbolag. Sen hade jag nog inte trott att vi skulle köpa just Lekmer, men att växa genom förvärv var inget främmande. 

– Vi har jobbat extremt hårt med att få till vår operativa verksamhet innan vi tog in kapital för att växa. Vi har haft våra utmaningar, men vi har kämpat för att nå hit och lyckats bra med det. 

Under högsäsongen i november och december jobbar omkring 100 personer i med logistiken i Jönköpingslagret. Det första riktiga styrkeprovet kom i november. 

– Under “Black Week” tog vi emot 120 000 ordrar i lagret i Jönköping. Det var extremt höga orderflöden, vi mer än fyrdubblade volymerna och överträffade våra egna prognoser med säkert 30-40 procent. 

Normal orderingång i lagret ligger runt 30 000 ordrar per vecka och normal bemanning omkring 60 personer, vilket är nästan dubbelt så många som innan förvärvet av Lekmer. Black Friday tycks ha sprängt över allas förväntan i hela e-handelsbranschen. 

– Jag tror att alla blev lite överrumplade av trycket. 

En annan bransch som blivit överrumplad av reaveckan är speditörerna. Överallt vittnas det om knökfulla terminaler och ombud.  

– Autostoren och vårt lager har klarat trycket bra, sen har vi haft en del problem med utleveranserna. Det verkar vara ett generellt problem hos alla speditörer, att de inte varit beredda på den här ökningen.  

Av Hilda Hultén   

Ur Intelligent Logistik nr 7-8 2017


Läs mer