Logistiken är nyckeln till E-handelns tillväxt

november 18, 2013 E-handel , Forskning , IT/Teknik
Logistiken är nyckeln till E-handelns tillväxt

– E-handeln har växt 16 år i rad, i år med 18 %. Det kan jämföras med detaljhandeln som bara växt 2 %, säger Carin Blom på HUI Research, som pekar ut kvällsleveranser som en av nycklarna till lyckad e-handel.

Carin Blom, HUI Research. Foto Lena Sonne

– Men ändå utgör e-handeln bara 5 % av handeln. Enligt vår prognos kommer den att fortsätta att växa. Om inga åtgärder vidtas kommer den att växa till 20 % år 2020 och betydligt mer om e-handeln stimuleras på olika sätt.
Potentialen ligger i logistiken, menar Carin Blom.

– Logistiken är nyckeln till e-handelns tillväxt. Tar man vara på de möjligheter som finns kommer nära hälften av alla sällanköpsvaror att säljas på nätet, tror Maria Holm.
Tre saker är avgörande, menar hon.
– Kvällsleveranser, säkerhet och lönsamhet. Flexibilitet i leverans kommer att vara en konkurrensfördel.
– Att kombinera vanlig handel med e-handel har visat sig framgångsrikt. Den fysiska handeln kommer alltid att finnas kvar.
– Vi har världens högsta andel smartphoneanvändare – nämligen 50 procent. 80 procent av svenskarna använder internet dagligen.

Av Lena Sonne


Läs mer