Trafikverket missade att åtgärda allvarliga spårfel

november 20, 2013 Åsikt , Infrastruktur , Transport

Över 20 allvarliga tågurspårningar har orsakats av fel som Trafikverket känt till. Under de fem senaste åren har det skett totalt 61 större urspårningar. Det är ett risktagande, menar fackförbundet Seko.

På 23 av dessa olycksplatser har larm om brister blivit liggande utan åtgärd, rapporterar SVT Östnytt.

“Det är en siffra som får mig att häpna. Jag vet inte hur de resonerar på Trafikverket. Det är ett risktagande”, säger Sekos ordförande Janne Rudén.

Han reagerar kraftigt på siffrorna som presenteras.

Man måste vara väldigt kylig om man på Trafikverket vet om 23 stycken spårfel.

I flera fall har bristerna klassats som så farliga att de måste åtgärdas inom en viss tid, men ingenting har gjorts. Följderna har blivit tåg som störtat nedför branter, skadade människor och miljöfarligt gods i naturen.