Intersport kraftsamlar i Nässjö

september 20, 2018 E-handel , IT/Teknik , Lager , Logistik , Logistiklägen
Intersport kraftsamlar i Nässjö

Sedan årsskiftet har Intersport konsoliderat all sin logistik i det nya, 22 000 km stora lagret i Nässjö. Foto: Hilda Hultén.

Efter tio år med tredjepartslösningar har Intersport återtagit kontrollen över sin logistik. Från det nya, automatiserade lagret i Nässjö försörjs sedan årsskiftet både butiker och e-handel. – Vi vill ta kontroll över hela kedjan och utnyttja butikerna ännu mer än vi gör idag. Nu har vi den möjligheten, säger Intersports logistikchef Tomas Paepke.

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Rustas gamla lager i Nässjö hyser sedan ett år tillbaka logistiken till en av Sveriges mest anrika sportbutikskedjor – Intersport.  Fastigheten är 22 000 kvm stor och byggdes 2003 av Rusta själva, men köptes av Catena efter att Rusta 2015 flyttade till nya, större lokaler i Norrköping.

– Nässjö är ett jättebra logistikläge för oss, en fördel är att vi kan ta in stora delar av våra inflöden på tåg från Göteborgs hamn. Men det var också tillfälligheter som styrde, som att lokalen fanns tillgänglig, säger Thomas Paepke, logistikchef på Intersport.

Han började på Intersport 2015, som kontrollansvarig i kedjans omorganisation från handlarägd till främst centralt ägd. Logistikchef blev han vid årsskiftet, i samband med lagerflytten.

– De förändringar vi behöver göra för att möta digitaliseringen, inte minst i logistiken, hade varit svåra att göra i en handlarägd organisation. Omorganisationen gör att vi har kunnat jobba mycket mer fokuserat med logistikutveckling sedan 2015.

Före flytten till Nässjö hade Intersport e-handelslager och butikslager separat: e-handeln i egen regi i Jönköping, och butikslagret hos DB Schenker Logistics i Landvetter. Men med växande e-handel växte också problemen.

– Lagret i Jönköping försörjdes från Landvetter och när e-handeln ökade så skenade fraktkostnaderna. Det var en ohållbar situation, det är svårt att konkurrera utan ett nära samarbete mellan distanshandel och butikslogistik, säger Tomas Paepke.

Tio år med tredjepartslogistik

År 2007 lade Intersport ut lagerverksamheten på tredje part, och före DB Schenker hade DHL uppdraget. Jörgen Tegebäck började på Intersport 1987 som lagerchef. Efter åren med outsourcad logistik, är han nu tillbaka i samma roll efter tio års uppehåll.

– Att lägga ut logistiken var ett sätt att förenkla verksamheten, det är enklare att bara få en faktura, särskilt i en handlarägd verksamhet. Det var då också betydligt enklare logistik att outsourca, en mogen varuflödeskedja med bara ett flöde – till butik, berättar Jörgen Tegebäck.

– När jag hörde att Intersport skulle ta över logistiken igen och jag fick frågan om att vara lagerchef kunde jag inte låta bli att hoppa på projektet. Jag ville vara med på den här resan.

E-handeln flyttade in i nya lagret i september 2017, och fick sällskap av butikslogistiken i januari i år.

– Vi skulle kunna ha egna slingbilar – det är en möjlighet vi tittar på. Målet är att kontrollera hela kedjan själva, även fraktledet, säger Tomas Paepke och Jörgen Tegebäck. Foto: Hilda Hultén.

Automation och e-handelsvagnar

Tomas Paepke och Jörgen Tegebäck visar runt i det nya lagret, som sysselsätter totalt ett 100-tal personer. Höga ställage står  i långa korridorer och utlastningsområdet är ett virrvarr av vagnar, kartonger och pallar med paket och lådor. Trots att man har en “bit kvar” till önskeläget vad gäller varuflöden, så märks det att de är stolta.

– Om man jämför med hur lagersituationen var innan och hur mycket vi effektiviserat våra flöden och transporter så är det en enorm förbättring. Vi har kommit långt på åtta månader, vi är på väg att bli lönsamma igen och näthandeln har ökat med 58 procent sedan flytten.

Bland annat har man nu fotostudion för webbshopen i lagret, och planer finns på att installera ett fulllvärdigt tryckeri för bl a klubbtröjor, som är en viktig del av bolagets omsättning.

– Vi har också skaffat speciella plockvagnar för e-handelsordrar med 36 fack, som gör att vi kan ruttoptimera e-handelsplocket betydligt bättre.

Bolaget har också investerat i en automationslanläggning från Autostore, med 35 000 lådor och 44 robotar, som hanterar all konfektion för både e-handel och butik. Skorna körs dock i det manuella lagret, volymerna är för stora för att rymmas i anläggningen.

– Vi fått en helt annan effektivitet i vårt e-handelsplock, 97,25 procent av alla e-handelsordrar skickas senast dagen efter beställning, berättar Jörgen Tegebäck.

Vill äga hela flödet

Mycket finns kvar att förbättra på lagret – inte minst inom processhantering, utlastning, förpackningsoptimering. Nästa steg blir att bygga på automationsanläggningen med transportsystem och sorteringslösningar.

Idag skickas alla ordrar som plockas i Intersports Autostore och som ska till en viss butik – både påfyllnad och e-handelsordrar – styckvis i kollin som sorteras hos Postnord. Men det skulle bli  betydligt billigare och effektivare om man packade alla dessa kollin i större lådor själva, menar Tomas Paepke, som siktar på att Intersport i ännu större utsträckning tar greppet om hela logistikkedjan.

– Vi skulle kunna ha egna slingbilar – det är en möjlighet vi tittar på. Målet är att kontrollera hela kedjan själva, även fraktledet.

Att Postnord nu höjer priserna på frakt med 4 kronor per kolli under julhandeln bidrar till viljan att ta kontrollen.

– Butikshandeln är en stor och viktig del av detaljhandeln, ingen har ännu knäckt nöten om hur man får distanshandel lönsamt. Frågan är ju vad Postnord ska transportera om handlarna går i konkurs?  

Att låta det redan pressade retailledet ta den ekonomiska smällen är desperat och ogenomtänkt, menar han.

–  Omställningen till digitalisering och växande kundkrav har hittills främst drabbat retailledet. Jag tycker att alla aktörer borde ta större ansvar, både leverantörer, transportörer och de fastighetsägare som äger handelslokalerna där butiksytorna nu måste krympas när de fysiska handlarnas lönsamhet viker.

Vill skapa digitala hyllor

Att utveckla e-handeln och leveranslösningarna står högt upp på dagordningen för Intersport.

– Det är inte alltid som kunden behöver ha en vara så snabbt som möjligt, vi behöver bygga en trappa av olika leveransalternativ som ger oss en hälsosam e-handel, där vi utnyttjar vårt butiksnät och vår fysiska närvaro.  

Idag lämnas e-handlade varor gratis via butik, och butikerna tar även emot den stora delen returer.

– Butikerna är vår styrka som e-handlarna inte har, där kan vi möta kunderna och skapa mervärden och merförsäljning, säger Tomas Paepke.

Man vill bl a skaffa s k  “digitala hyllor”, där allt som finns i butik ska kunna göras tillgängligt för e-handelskunderna.

– Kunderna måste också ha möjlighet att beställa och betala för varor som inte finns i butiken direkt. Det handlar om att äga kunden hela vägen och aldrig tacka nej till en försäljning, säger Jörgen Tegebäck.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Intersport – en välkänd 50-åring

Intersport är ett av Sveriges mest kända varumärken med anor från 1968, när inköpsgruppen Sport Tian bildade fackhandelskedjan Sportsam Ekonomisk Förening. Historiskt har Intersport varit en handlarägd förening och butikerna har drivits genom ett franschise-koncept, men 2015 omstrukturerades verksamheten till att till största delen (70 %) ägas av Nilsson Group.  

Bolaget har omkring 150 butiker i Sverige och omsatte ca 3 miljarder SEK år 2017. Bolaget ingår den globala koncernen Intersport International Corporation, världens största sportkedja med fler än 5 500 butiker i 44 länder.