ICA avvecklar e-handelslagret i Arendal

oktober 22, 2023 E-handel , Lager

ICA Sverige byter modell för att driva e-handel i Göteborgsområdet och har därför beslutat att avveckla e-handelslagret i Arendal, Göteborg. Beslutet innebär att ICAs e-handel i Göteborgsområdet kommer att ske på andra sätt utifrån lokala förutsättningar. Sammanlagt 140 medarbetare berörs av nedläggningen, som kommer att genomföras under andra kvartalet 2024.  − E-handel är en marknad i ständig utveckling och vi behöver kontinuerligt se över hur vi kan anpassa ICAs e-handelsaffär och våra gemensamma satsningar utifrån kundernas behov. Samtidigt är detta ett tufft och tråkigt besked för våra duktiga medarbetare i Arendal. Våra medarbetares välbefinnande är av största vikt för oss och vi samarbetar med fackliga representanter för att göra processen så bra som möjligt, säger Eric Lundberg, vd ICA Sverige.

E-handelsaffären är en viktig del i att nå ICAs övergripande mål för tillväxt och marknadsandelar. Majoriteten av tillväxten inom dagligvaruhandeln framöver förväntas ske online, så även för ICAs del. ICA Sverige har gjort betydande framtidsinriktade investeringar som skapar goda förutsättningar att växa inom e-handel. Samtidigt måste e-handelsaffären optimeras utifrån den lokala marknadens förutsättningar i samarbete med landets ICA-handlare.

− Göteborg är fortsatt en mycket viktig e-handelmarknad för ICA, men givet marknadsförutsättningarna ser vi större möjligheter att fortsätta växa genom att nyttja styrkan i ICAs affärsmodell och den lokala butiken, säger Peter Muld, chef strategi och teknologi, ICA Sverige.

E-handelslagret i Arendal kommer att avvecklas under andra kvartalet 2024. Nedläggningen påverkar 140 medarbetare då förändringen leder till ett minskat personalbehov. Fackliga förhandlingar har inletts och berörda medarbetare har informerats om beslutet att avveckla verksamheten.

Förändringen påverkar 18 ICA-butiker som är anslutna till e-handelslagret i Arendal. Diskussioner pågår med de berörda ICA-handlarna för att säkerställa ett fortsatt starkt e-handelserbjudande för kunderna i Göteborgsområdet utifrån de nya förutsättningarna.

Avvecklingen av e-handelslagret i Arendal innebär strukturkostnader som kommer att belasta resultatet för ICA Sverige i Q4 2023.