ICA säljer och hyr centrallagret av Genesta

oktober 17, 2023 Fastigheter , Lager , Logistik , Logistiklägen
ICA säljer och hyr centrallagret av Genesta

ICA Fastigheter har sålt lagerfastigheten Saltängen 1, ICAs centrallager i Västerås, till Genesta genom en så kallad sale and lease back-transaktion där ICA Fastigheter i samband med försäljningen tecknar ett 15-årigt hyresavtal med Genesta. Fastighetens yta uppgår till drygt 101 000 kvadratmeter.

−Vi är glada över försäljningen och att teckna ett långt hyresavtal, och ser fram emot ett gott samarbete med Genesta. Genom affären frigörs kapital för att minska ICA Gruppens nettoskuld, säger Mattias Lundgren, tf vd ICA Fastigheter.

−ICA Sveriges logistik fortsätter ha sin viktiga verksamhet på ICAs centrallager på Hacksta i Västerås. Jag är glad att vi genom det 15-åriga hyresavtalet får förutsättningar att långsiktigt fortsätta utveckla såväl vårt stöd till ICA-butikerna som vår logistikenhet som arbetsplats, säger Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige.

Nettoeffekten av transaktionen på koncernens kassaflöde uppgår till cirka 1,2 Mdkr i fjärde kvartalet 2023. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA Banken och IFRS 16 leasingskulder) bedöms samtidigt minska med 1,2 Mdkr. Inklusive IFRS leasingskulder minskar nettoskulden med 0,4 Mdkr. I och med transaktionen uppstår en reavinst på cirka 70 Mkr (efter IFRS 16) som redovisas som jämförelsestörande post i koncernen under Q4. Effekten på koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster bedöms bli försumbar.

Genesta tillträdde fastigheten den 13 oktober 2023. Colliers och Bright Advokat har varit rådgivare i transaktionen.