H&M accelererar logistikomställning

januari 31, 2019 E-handel , Logistik
H&M:s försäljning ökade med sex procent, mätt i lokala valutor, under det fjärde kvartalet. Ett skakigt år avslutades med ett bättre fjärde kvartal, och det är bland annat omställning av logistiksystem för att möta den växande e-handeln som ger resultat, enligt vd Karl-Johan Persson.  – Mot bakgrund av modebranschens snabba förändring accelererade vi vårt omställningsarbete under året för att säkra H&M-gruppens långsiktiga utveckling. Vi avslutade 2018, ett för oss och för branschen utmanande år, med tydliga signaler om att vi är på rätt väg.
– Efter ett väldigt tufft första halvår har omställningsarbetet börjat ge effekt. Förbättrade kollektioner har genererat en bättre fullprisförsäljning och lägre prisnedsättningar under slutet av året. Stärkt av dessa positiva signaler valde vi att accelerera omställningsarbetet ytterligare under fjärde kvartalet främst inom de pågående bytena av logistiksystem. Detta medförde ökade kostnader men kommer att leda till en rad förbättringar för kunderna, kommenterar Karl-Johan Persson.

Tre nya logistikcenter om totalt cirka 230 000 kvadratmeter öppnades under kvartalet vilket möjliggör utökad kapacitet framför allt inom online.

– För att skapa den bästa kundupplevelsen fortsätter vi att investera i vår infrastruktur inom logistik och tech. I fjärde kvartalet öppnade vi tre nya logistikcenter som tillsammans utgör cirka 230 000 kvadratmeter. Detta gör att vi kan erbjuda kunderna snabbare leveranser och ett bredare sortiment samtidigt som vi löser de kapacitetsbegränsningar som höll tillbaka tillväxten på vissa marknader under 2018, kommenterar Karl-Johan Persson.

Onlineförsäljningen uppgick till cirka 30 miljarder SEK 2018, en ökning med 22 procent och utgjorde därmed 14,5 procent (12,5) av koncernens totala försäljning. I lokala valutor var ökningen 21 procent. Plattformsbyte genomfördes i Tyskland under januari 2019. Därmed finns nu H&M:s samtliga onlinemarknader på den nya plattformen.

– Med de investeringar som gjorts under 2018 har vi också kunnat slutföra övergången till vår nya onlineplattform. Efter ett framgångsrikt plattformsbyte i Tyskland i januari 2019 ligger nu alla H&M:s onlinemarknader på den nya plattformen, kommenterar Karl-Johan Persson.

Resultatet för 2018 påverkades negativt av kostnader som uppstod i samband med tidigare genomförda byten till nya logistiksystem, men också av förberedande aktiviteter inför kommande transitioner. Tillsammans med negativa årsbokslutseffekter påverkade dessa kostnader resultatet med cirka MSEK 560.

– Störningar i samband med överflyttningar till nya logistiksystem på vissa marknader tidigare under 2018, ledde till ökade kostnader även i fjärde kvartalet. Med lärdom från dessa överflyttningar ökade vi även investeringarna för att säkerställa kommande transitioner.