En miljon nya logistikytor på två år

oktober 25, 2016 E-handel , Fastigheter , Lager , Logistik
peterwimanfotosavillsEn halv miljon kvadratmeter lager- och logistikyta färdigställdes under 2015 och lika mycket yta väntas tillkomma under 2016 och 2017, enligt en färsk marknadsrapport från fastighetsrådgivaren Savills. 

– Förändrade konsumtionsmönster kommer att ge stora effekter för logistiksektorn, säger Peter Wiman, analyschef för Savills. 
Efterfrågan på nya lager- och logistikfastigheter ökar nu kraftigt. E-handelns höga tillväxt är starkt bidragande. Nu nyproduceras såväl volymlager och terminalbyggnader som mindre lager och terminaler för leverans nära storstäder.

Sverige är inne i stark ekonomisk period. BNP steg med 4,2 procent under 2015 och 3,7 procent under första halvåret 2016. Höga nivåer jämfört med övriga Europa.

Inom lager- och logistiksektorn är utvecklingen stark. Under 2015 byggdes ca 500 000 kvadratmeter logistik- och lagerfastigheter och nivån väntas bli densamma under 2016. Mellan 2008 och 2014 var det årliga genomsnittet 350 000 kvadratmeter. Att nivåerna stigit är en klar indikator för en stark efterfrågan på nya fastigheter, enligt rapporten från Savills.

– När det gäller mindre logistikfastigheter i citynära lägen i storstäderna skulle det kunna byggas tre gånger så mycket som idag, säger Peter Wiman, analyschef på Savills, till Intelligent Logistik.

Läs mer om rapporten och marknadsläget för logistikfastigheter i nr 5 av Intelligent Logistik, som kommer med Dagens Industri vecka 44.


Läs mer