Electra köper EM Home

oktober 29, 2018 E-handel , Logistik

Electra gruppen köper EM Home för 3,5 miljoner kronor. Ett tillägg på tolv miljoner kronor kan tillkomma kopplat till vinstmål.

Electra har träffat en överenskommelse om att förvärva EM Home AB (EM Home) som bedriver kedjegemensam verksamhet för de 32 butiker som ingår i möbelkedjan EMs franchisekoncept vilka ägs och drivs av lokala entreprenörer.  Förvärvet är i linje med Electras strategi att öka tillväxten genom att etablera sig i nyabranscher. Affären medför skalfördelar och synergier för Electra samt kommer att medföra betydande kostnadsbesparingar för att driva EM Homes affärskoncept. Verksamheten i EM Home liknar den verksamhet Electra redan driver inom kedjorna Audio Video, RingUp, Digitalbutikerna och The Image där Electra äger varumärkena och erbjuder infrastruktur i form av logistik, varuinköp, butiksdatasystem, it-lösningar, tjänster och administrativa
funktioner. Förutom att tillhandahålla dessa tjänster för de butiker som ingår i möbelkedjan EM avser Electra också att skapa och tillhandahålla en varuförsörjningsfunktion liknande den Electra idag erbjuder sina kunder inom hemelektronikbranschen.

– Electra har lång erfarenhet och hög kompetens inom logistik- och kedjehantering. Den infrastruktur vi har i form av lager, logistik, central kedjehantering, IT, webbshop och butiksdatasystem är tjänster som kommer att komma EM Home till nytta. Vi är och ser att vi kommer att kunna uppnå betydande skalfördelar när EM Home börjar använda alla de tjänster Electra redan idag erbjuder, kommenterar Electras vd Anneli Sjöstedt i en kommentar.

Electra uppnår stordriftsfördelar genom att bredda affärsmodellen till andra branscher.

– Vi ser Electra som en innovativ detaljhandelsaktör som passar EM Home som hand i handske. Tillsammans kan vi skapa ett unikt erbjudande för fristående möbel- och inredningsbutiker som ingen annan aktör kan leverera, kommenterar Magnus Ohlsson, vd för EM Home.

Köpet är villkorat av att 90 procent av aktieägarna i EM Home måste godkänna affären. Stöd från ägarna till 60 procent av aktierna är redan säkrat.


Läs mer