Catena utvidgar E-city Engelholm

oktober 25, 2018 E-handel , Fastigheter
Catena utvidgar E-city Engelholm

E-city Engelholm. Bild Catena

Catena har idag tecknat avtal med en privat markägare om förvärv av 600 000 kvm mark i anslutning till E-City Engelholm.

Den förvärvade fastigheten Kärra 1:9 i Ängelholms kommun är belägen på ett utmärkt logistikläge i nära anslutning till både E6 och E4. Förvärvet möjliggör byggnation av moderna och effektiva logistikanläggningar med en uppskattad yta om drygt 200 000 kvm till en investering om cirka 1 miljard kronor på sikt. Framtida etableringar förväntas generera många nya arbetstillfällen, på angränsande område finns sedan tidigare Dream Logistics och e-handelsföretaget Boozt.

Catenas ambition är att genom hållbara lösningar och smarta samordningseffekter för framtidens handel vidareutveckla e-handelsklustret E-City Engelholm. Det sker framförallt genom en sammanhållen och långsiktig planering för området som ger möjligheter för kunder att dela driftslösningar, service och transporter. Att sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan är en viktig utgångspunkt, helhetsgreppet avspeglas även i en genomtänkt arkitektur för området.

– Med E-City sätter vi Ängelholm på kartan som ett centrum för e-handelslogistik. Vår vision är ett hållbart företagskluster som öppnar upp helt nya möjligheter och erbjuder stora samordningsvinster för aktörer inom digital handel, kommenterar Catenas vd, Benny Thögersen.

Förvärvet sker via det av Catena helägda dotterbolaget Queenswall Två AB till ett fastighetsvärde om 42,5 Mkr. Avtalet är villkorat med förutsättningen att förvärvstillstånd beviljas. Planarbete har inletts för den förvärvade fastigheten och beräknas pågå under drygt två år.


Läs mer