Boozt utvidgar i E-city Engelholm

september 24, 2019 E-handel , Logistiklägen
Boozt utvidgar i E-city Engelholm

E-city Engelholm. Bild Catena

Catena har tecknat avtal om en ny logistikanläggning åt Boozt och investerar 193 Mkr i E-city Engelholm. 

Den nya byggnaden om cirka 22 800 kvm uppförs i anslutning till Boozts befintliga anläggning.

– Satsningen befäster E-city Engelholm som ett utmärkt läge för e-handel och vi är glada och stolta över att ta nästa steg tillsammans med Boozt, ett bolag i framkant som delar våra ambitioner om att utveckla moderna logistikanläggningar som är både effektiva och hållbara, kommenterar Catenas regionchef Göran Jönsson.

E-city Engelholm ligger på utmärkt logistikläge med direkt anslutning till E6 och Catena har en vision om att skapa ett komplett e-handelskluster på platsen som svarar mot de behov som aktörer inom den digitalt drivna handeln har. Byggstart för kommande etapp beräknas ske under hösten 2019 och inflyttning under hösten 2020. Precis som i Boozts befintliga anläggning på området kommer även den nya byggnaden rymma automatiserade lagerlösningar.

– Lager och logistik är centrala delar i vår affärsmodell och genom samarbetet med en kompetent aktör som Catena ökar möjligheterna att nå de högt ställda mål vi har, kommenterar Niels Hemmingsen, COO på Boozt.

Avtalslängden för Boozts nya anläggning är elva år och fyra månader med ett beräknat driftsöverskott om drygt 12 Mkr. Förutom att den nya byggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med strikta krav på energi, inomhusmiljö och materialval så kommer även en solcellsanläggning med en effekt om 255 kW att installeras på anläggningens tak.