Boom för e-handeln i Ryssland

mars 2, 2017 E-handel , Logistik

E-handel.se citerar den ryska sajten East-West Digital News, som skriver att den ryska e-handeln växte med 20 procent 2016 och överstiger 230 miljarder kronor. Det är betydligt snabbare ökning än i Sverige, även om e-handeln per capita fortfarande är betydligt mindre än i Sverige. 

Enligt det ryska postverket är det framförallt mindre paket som ökar och den kategorin har fått en rejäl skjuts av kinesiska företag – främst Alibabas ryska marknadsplats Aliexpress.ru. Svenska e-handlare har inte alls hängt med i expansionen, trots den geografiska närheten.

East-West Digital News beskrivs den ryska marknaden som krävande, men också full av möjligheter för e-handlare.

Den ekonomiska krisen i Ryssland, som beror på USA:s och EU:s blockader och sjunkande oljepris har lett till att fastighetspriserna gått ner. Det gynnar starka företag som förnyar och moderniserar lager runt om i Ryssland.

Den ökade e-handeln har också drivit på utvecklingen av den ryska logistikbranschen. Leveranskvaliteten i världens till ytan största land sägs ha förbättrats avsevärt de senaste åren. Större logistikbolag köper också upp  konkurrenter, för att enklare kunna leverera varor i hela Ryssland.


Läs mer