Volvo Cars söker 40 logistiker

Volvo Cars har tidigare insourcat sitt outboundflöde från fabrikerna i Torslanda och Gent. Nu tar bolaget även över sitt inboundflöde med start 1 januari 2014, och anställer nu cirka 40 logistiker.

I somras började Volvo Car Corporation arbetet med att insourca sitt inboundflöde till fabrikerna i Torslanda och Gent. Tidigare har logistiken skötts centralt av AB Volvo Group Logistics, men nu vill företaget lägga ut logistiken
– Lösningen med att ha logistiken i ett separat bolag skapades när Ford köpte AB Volvo, berättar Magnus Ödling, transportstrategiansvarig på Volvo Cars.
Idag arbetar ca 30 logistiker med outboundlogistiken på Volvo Cars, nu anställs ytterligare omkring 40 personer för att även hantera inbound.
– Vi vill hitta en plattform för att sköta logistiken själva säger Magnus Ödling.
Inboundflödet innefattar alla intransporter från leverantörer till monteringsfabrikerna i Torslanda och Gent.
– Anledningen är givetvis att vi tror att vi får en effektivare lösning.
Rekryteringen av logistiker och transportplanerare är i full gång och vid årsskiftet skall det nya logistikupplägget sjösättas.
– Insourcingen av vårt outboundflöde har varit lyckad. Nu ska vi hitta en plattform för att sköta logistiken själva även för intransporterna. Det är mer komplicerat, därför behöver vi skaffa oss mer kompetens.

Av Hilda Hultén


Läs mer