“Strejkrätten bör begränsas”

En arbetsgrupp där de stora fackliga och arbetsgivarorganisationerna deltagit föreslår att regering gör det olagligt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden – om det inte handlar om att få till ett kollektivavtal.

Det var vid en gemensam pressträff i Stockholm på tisdagen som ledande företrädare för såväl arbetsgivare som fack framträdde och presenterade sitt nya förslag. På plats fanns bland andra Svenskt Näringsliv, LO, TCO, Saco och de tar nu ett gemensamt initiativ kring strejkrätten.

Tillsammans föreslår de att det ska bli olagligt med stridsåtgärder om det inte handlar om att få fram ett kollektivavtal. Förslaget föregriper regeringens pågående utredning kring strejkrätten efter den utdragna konflikten i containerhamnen i Göteborg.

– Förslaget innebär att det inte längre är tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. På så sätt har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Enligt LO går regeringens utredning i en riktning som rubbar maktbalansen på arbetsmarknaden. Därför har parterna enats om en lösning som ska förhindra den typ av konflikter som uppstått i Göteborgs hamn och samtidigt ge löntagarna fortsatt rätt att strejka. Torbjörn Johansson har även en stark uppmaning till regeringen:

– Lägg utredningen i ett arkivskåp och använd istället parternas förslag. Allt annat vore ett brott mot den svenska modellen som vi alla värnar, säger Torbjörn Johansson.

Förutom LO är Svenskt Näringsliv, TCO och Saco bärare av överenskommelsen.

Det här innebär överenskommelsen om strejkrätten:

  • Det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.
  • Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.
  • Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Läs mer