Rasande containervolymer i Göteborg

augusti 23, 2017 Arbetsmarknad , Sjöfart , Transport
Rasande containervolymer i Göteborg
Volymerna har rasat under sommaren i APMTs containerterminal i Göteborgs hamn.

Volymerna har rasat under sommaren i APMTs containerterminal i Göteborg. Foto Göteborgs hamn

Den fackliga konflikten i Göteborgs Hamn har lett till ett historiskt volymtapp i containerhamnen. Under årets första halvår minskade antalet skeppade containrar med hela 22 procent, den största minskningen någonsin i hamnens historia.

Särskilt stor är nedgången i juni – minus 60 procent. Containerhanteringen är nu nere på 2001 års nivå.

– Vi ser nu en historiskt stor minskning av containervolymerna på grund av den fackliga konflikten som pågått i över ett år nu. Konsekvenserna för svensk handel är stora, eftersom flera linjer till viktiga marknader har dragits in, däribland direktlinjer som är så viktiga för både importen och exporten. Mycket gods har flyttats från sjöfart till väg, investeringar uteblir och arbetstillfällen har försvunnit, säger Göteborgs hamns vd Magnus Kårestedt i ett pressmeddelande.

Redan under fjolåret minskade containervolymerna från ca 900 000 TEU 2015 till knappt 800 000 TEU 2016. Volymstatistiken för årets första sex månader visar att volymerna fortsätter rasa i ännu högre takt nu, med en nedgång med 22 procent jämfört med 2016.  Särskilt stor var minskningen i juni  – minus 60 procent jämfört med juni 2016. Preliminära siffror visar att även juli visar historiskt låga siffror och under året kommr 140 anställda att få sluta på APMT till följd av volymtappet.

– Hamnen blöder, en normal vecka har hamnen tidigare hanterat 10 000 TEU, under sommaren har volymen varit nere på 4 000 TEU per vecka, och nu måste nästan var tredje anställd sluta. Direktanlöpen har till stor del försvunnit och godset hittar andra vägar, säger Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar.

Även tågpendlarna till hamnen har tagit skada

– Delvis kommer flödena till andra hamnar i Sverige, men mycket av volymerna hamnar på vägarna och transporteras istället på lastbil från hamnarna i Norra Europa, säger Joakim Ärlund.

I Göteborgs hamn får man gå ända tillbaka till 2001 för att hitta motsvarande volymnivå.

– Det är smärtsamt tydligt hur konflikten skadat hamnen och industrin. Historiskt har vi haft en fantastisk tillväxt här i Nordens största hamn och det har investerats miljardbelopp för att kunna tjäna svensk handel på bästa sätt, kommenterar Magnus Kårestedt.

Konflikten mellan operatören APMT och Hamnarbetarförbundet avd. 4 har pågått sedan maj 2016. APMT har tecknat kollektivavtal med transportarbetarförbundet, men Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget avtal för sina medlemmar.  I juni tillsatte regeringen en utredning för att se över arbetsmiljölagstiftningen, fredsplikten och användandet av konfliktåtgärder, en utredning som ska vara klar i maj 2018.

– Det är bra att regeringen tillsatt en utredning för att lösa detta. Men att det ska dröja ända till nästa sommar för den här konflikten att lösas är alldeles för lång tid,  hela Sveriges industri lider av detta.

Magnus Kårestedt anser att det är orimligt att en grupp hamnarbetare i Göteborg kan blockera ett helt lands handelsflöden på detta sätt.

– Nationella medlare har försökt lösa konflikten vid upprepade tillfällen. APM Terminals har accepterat samtliga bud från medlarna medan Hamnarbetarförbundet sagt nej. Jag välkomnar regeringens utredning, men lagstiftningen tar tid och därför måste det till en lokal lösning här och nu så att hamnen blir tillförlitlig igen.

Sedan de senaste blockaderna i april är stridsåtgärderna pausade från bägge parter i hamnen.

Övriga godsslag ökar
Övriga godsslag i Göteborgs Hamn fortsätter att öka. Antalet skeppade roro-enheter under första halvåret landade på 291 000 – sju procent upp jämfört med 2016. Under årets första sex månader exporterades och importerades 137 000 nya bilar, vilket är 14 procent fler än under motsvarande period förra året. Ökningen förklaras främst av Volvos framgångar. Volymerna i Energihamnen ökade också – upp sju procent jämfört med första halvåret 2016.

Av Hilda Hultén

 

Volymer Göteborgs Hamn januari – juni 2017

Jan-juni 2017 Jan-juni 2016 Jmf %
Container (teu**) 318 000 405 000 -22 %
Roro-enheter 291 000 272 000 7 %
Nya bilar 137 000 121 000 14 %
Passagerare 701 000 700 000 0 %
Olja (m ton) 12,0 11,2 7 %

Läs mer