“Olaga cabotage måste bara stoppas”

oktober 18, 2016 Arbetsmarknad , Miljö/CSR , Transport
“Olaga cabotage måste bara stoppas”
oscarintereast

– Olaga cabotage är ett samhällsproblem som måste stoppas, säger Oscar Törnqvist, InterEast.

I regeringens budget får Polisen 75 miljoner SEK under tre år för att motverka olaga cabotage. Men det får inte bli en punktinsats som ebbar ut efter 2020 menar Oscar Törnqvist på Intereast.

I regeringens budget avsätts 75 miljoner kronor under tre år för att motverka olaga cabotage inom transport- och åkerinäringen i Sverige.

– Det är ett positivt steg framåt att regeringen avsätter medel för att hindra olaga cabotage men det räcker inte, nu börjar det viktiga arbetet med att ta fram en tydlig åtgärdsplan för hur det ska stoppas. De företag som fuskar, utnyttjar sina chaufförer genom dumpade löner och sämre sociala villkor för att konkurrera ut den svenska åkerinäringen. Det är ett samhällsproblem, säger Oscar Törnqvist, vice vd på InterEast i ett pressmeddelande.

 

“Bra första steg”

Olaga cabotage är när utländska åkerier gör mer än tre inrikestransporter i Sverige inom loppet av en vecka utan tillstånd. Följderna blir dåliga arbetsvillkor, osäker arbetsmiljö för chaufförerna och en snedvriden konkurrenssituation, menar Oscar Thörnqvist. Nu avsätts alltså 25 miljoner kronor per år under tre år för att utveckla Polisens kontroller av cabotagetransporter.

– Regeringens budgetpost är absolut ett bra första steg men det viktigaste är hur resurserna kommer användas. Det behövs fler riktade cabotagekontroller på våra stora europavägar som utförs av personer med rätt kompetens, det är där det olaga cabotaget sker. Det är också viktigt att arbetet resulterar i en långsiktig plan och inte bara en enstaka budgetpost och en punktinsats som ebbar ut efter 2020.

 

Certifierade mot olaga cabotage

De företag som ägnar sig åt olaga cabotage följer inte Sveriges lagar och regler gällande löner och arbetsvillkor för chaufförerna, för att på så sätt kunna pressa priserna. InterEast är ett av få svenska transportföretag som är certifierat mot olaga cabotage, bland annat genom kontinuerliga kontroller av bilarnas GPSer.

– Alla som är verksamma i branschen ska ha samma rättvisa arbets- och säkerhetsvillkor, oavsett om det handlar om en svensk, polsk eller rumänsk chaufför. Olaga cabotage är både en fråga om sned konkurrens men framförallt att människor utnyttjas. Det måste bara stoppas, säger Oscar Törnqvist.

InterEast erbjuder logistiktjänster och godstransporter till och från Östeuropa och Asien, främst till tillverkande företag inom verkstads- och textilindustrin. Företaget har 30 personer anställda i Rumänien, Turkiet och på huvudkontor i Göteborg, Sverige. InterEast omsätter ca 70 MSEK och grundades 1992 av familjen Törnqvist som äger och driver företaget


Läs mer