Ny app för schyssta transporter

Ny app för schyssta transporter
Foto LUM

– Det måste bli enklare att välja hållbara och schyssta transportalternativ, säger Henrik Sternberg. Foto LUM

Med en ny app för att spåra transporter vill logistikforskaren Henrik Sternberg skapa transparens. Så att en schysst vara även kan bevisa att den är schysst transporterad.

Dagens transportkedjor är komplexa och innefattar ofta många olika aktörer. För en köpare av transporttjänster är det svårt att veta att man köper en hållbar transport som inte ger avkall på arbetsvillkor för förare, sund konkurrens och regelefterlevnad och miljömässig hållbarhet.

– Konsumenterna är också väl medvetna om problemen i transportbranschen, men det är näst intill omöjligt att veta hur en produkt eller vara har transporterats. Det som händer mellan att en vara producerats tills den når slutkonsument är ett svart hål, säger Henrik Sternberg, docent vid avdelningen för förpackningslogistik på Lunds universitet.

Även om transportledet står med i företags CSR-policy, glöms det ofta bort i praktiken. Det finns inga krav på hur produkter som är certifierade med t.ex. Fairtrade, Svanen eller Bra Miljöval får transporteras.

– Transporterna kan vara hur smutsiga som helst, eftersom märkningarna idag bara tittar på hur produkten framställts.

Med ny teknik blir det realistiskt att få in transportdimensionen i märkningen, menar han.

– Bristen på transparens är ett stort hinder för att rensa upp i branschen och få schyssta villkor. Det måste bli enklare att välja hållbara och schyssta transportalternativ.

 

Ska visa goda exempel

Henrik Sternberg är mest känd för forskningsprojektet Cabotagestudien, som kartlägger otillåtet cabotage i transportbranschen. Det nya forskningsprojektet Transparenta transporter, som han driver tillsammans med forskarkollegan Magnus Andersson vid Viktoria Swedish ICT är en förstudie för att kunna utöka räckvidden för märkningar av miljövänliga och schyssta produkter, genom transparens.

– Cabotagestudien visade att det fanns fusk, det här projektet projekt går tvärt om ut på att visa att det finns goda exempel.

Projektet startade i maj och finansieras av Vinnova under åtta månader. Ett dussintal organisationer är med i projektet; teknikleverantörer, lastbilstillverkare, forskningsinstitut, universitet, transportköpare och transportörer.

I pilotstudien ska man med hjälp av bl a inbyggda system i lastbilar och mobiltelefoner testa att “logga” varje transport. Loggningen ska ske vid varje händelse, t ex lastning och lossning, så att en registrering görs varje gång en last byter bärare.

 

Använder blockchain-teknik

Teknologin som används bygger på blockchain-teknik, en slags decentraliserad informationsteknik där varje transaktion eller “händelse” i en kedja skapar digitala spår. Tekniken kommer ursprungligen från den digitala valutan Bitcoin och gör det i princip omöjligt att fuska med information.

Målet är att ta fram en enkel app, där slutkonsumenten kan gå in och följa transporten steg för steg bakåt i kedjan, med information som typ av fordon, motorklass, förare och certifikat.

– Tekniken kommer att göra det lättare för slutkonsumenter att göra ett informerat val. Det blir möjligt att kräva transparens.

Av Hilda Hultén

Läs en längre intervju med Henrik Sternberg i nummer 5 av Intelligent Logistik, som utkommer med Dagens industri den 4/11.