Karlshamn hoppas på nya jobb genom omstridd Nord Stream 2

- Projektet innebär att vi kan nyanställa minst 50-60 personer under delar av projekttiden, beroende på omfattningen, säger Mats Olsson, vd Karlshamns Hamn. Foto Hans Peter Bloom

– Projektet innebär att vi kan nyanställa minst 50-60 personer under delar av projekttiden, beroende på omfattningen, säger Mats Olsson, vd Karlshamns Hamn. Foto Hans Peter Bloom

Karlshamns Hamn har valts ut som en av två svenska hamnar som ska lagra och skeppa rör för det omstridda Nord Stream 2-projektet. Det kan ge minst 50 nya jobb i hamnen.

Nord Stream 2 går ut på att dra gasledningar i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland och nu är avsikten att rören till naturgasledningen skall lagras och skeppas ut från Karlshamn.
– Det här kan bli en stor affär för Karlshamns Hamn. Det är också ett projekt som innebär att vi kan nyanställa minst 50-60 personer under delar av projekttiden beroende på omfattningen som förläggs till Karlshamn. Ytterligare personer kan sysselsättas i kring- och serviceverksamheter i lokala företag, säger Mats Olsson, vd Karlshamns Hamn.
Nord Stream har varit en het politisk potatis under många år. Regeringen ser försvarspolitiska problem, men det är kommunerna som beslutar.

– Vi är givetvis medvetna om att Nord Stream-projektet har både nationella och internationella politiska dimensioner, som hanteras på politisk nivå. Vårt fokus ligger helt på affären och att åstadkomma en optimal lösning för kunden. Det är där vi har kompetens och resurser, säger Mats Olsson.
Tidplanen, som den ser ut nu, innebär att det kommer att lagras rör i slutet av 2017, för att sedan skeppas ut till monteringsplatsen i Östersjön. Totalt handlar det om en tvåårsperiod för Karlshamns Hamn. Om satsningen stoppas från svensk sida kommer Karlshamns kommun att begära kompensation för inkomstbortfallet.

Gotland backar om Slite

Även Slite hamn på Gotland har varit aktuell för uthyrning till projektet, något som skulle inneburit jobb och hyresintäkter på 20-50 miljoner för den kommunalt ägda hamnen. Nyligen lutade det åt ett ja till uthyrningen, men efter ett möte med UD valde kommunpolitikerna på Gotland idag att backa om uthyrningen av Slite hamn som stödjepunkt av material för ledningen Nord Stream 2.

– Det var entydigt bland samtliga partier att vi inte kan göra någon annan bedömning än den regeringen har gjort. De har gjort en så tydlig markering så vi måste säga nej, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) till TT, efter att ha informerat regionstyrelsen om tisdagens möte på UD

Hur det blir i Karlshamn är ännu oklart.  Flera Allianspartier, som i regeringsställning godkände Nord Stream 1, kräver nu att regeringen ska säga nej. Även Försvarsmakten kritiserar valet av hamn och menar nu att Karlshamn ligger för nära Karlskronas örlogshamn.
Men när Alliansregeringen förra gången sa ja till Nord Stream 1 , var Karlskrona upplagsplats för gasrör, utan att försvarsledningen hade några invändningar.

Av Gösta Hultén


Läs mer