Hallå där…

Hallå där…

Mats Redlund, ordförande och grundare av Retail Trusterna. 

– Den som är nyfiken och själv en bidragsgivare, får garanterat mycket tillbaka säger Mats Redlund.

Foto Lena Sonne

Vad är egentligen Trusterna?

– Verksamheten startade med SRC Retail Truster som är ett professionellt nätverk och en arena för företagsledare, försäljningsansvariga och marknadsförare med strategiansvar, från både leverantörer och handelskedjor. Den första startade 2001 med ett möte på Elmia, med deltagare främst från detaljhandeln.

Företagsledare har alltmer krävande ägare. Men vem utvecklar företagsledarna? Trustprocessen är inriktad på personlig kompetensutveckling och på sparring och har fokus på handelns utveckling, avgörande framtidsfrågor och trender.

Trust har ju två betydelser. En som syftar på samarbete i konkurrensbegränsande syfte mellan bolag i samma bransch och dels det engelska “trust” som kan översättas “tilltro”

– Vårt namn syftar på det engelska ordet som handlar om att ha tillit till varandra.

Vad gör ni på mötena inom Trusten?

– Trusterna samlar företagsledare och andra med strategiansvar i ett forum för

erfarenhetsutbyte. En gång i kvartalet träffas man under en dag, för att i

förtroende diskutera trender, utveckling och framtid. De är en unik kombination av affärs- och personlig utveckling.

– Värdskapet cirkulerar och dagens case är värdföretagets viktigaste utmaningar och frågeställningar, där deltagarna fungerar som bollplank.

– Det handlar om en arena både för inspiration och nätverkande. Det är medlemmarnas erfarenheter och personligheter som gör varje Trust till en unik mötesplats.

– Den som är nyfiken och själv en bidragsgivare, får garanterat mycket tillbaka.

Vilka företag är med?

– Totalt 65 företag är med i fem SRC Retail Truster. Flera av dem är stora och några börsnoterade, men även mindre och medelstora företag finns med, samtliga inom retail, handel och industri.

Av fem Truster är två inriktade på leverantörsföretag, två på retailers och en på försäljningsansvariga och account managers.

2008 bildades en “sourcingtrust” med inriktning mot logistik och sourcing. Vad är det?

– Du menar våra två NetWork Retail Truster “Logistik & Sourcing”. Det är en spin-off från den övriga trustverksamheten och har idag 24 medlemmar.

– Det var Paul Kleiby som kom med idén. De täcker hela logistikkedjan och omfattar så skilda företag som hamnar, tredjepartslogistiker, liksom leverantörer och handelsföretag. Vi är också sedan några år medarrangör av Brinovas årliga heldagsmöte ”Logistiktrender”.

Har ni plats för flera medlemmar?

– 2013 års Truster är egentligen fulltecknade, men plats kan beredas för en eller möjligen två personer till. Inför 2014 så finns preliminära planer att starta en tredje Trust. Så hör av er!

Av: Gösta Hultén


Läs mer