Fartyg med vapenlast kvarhålls i Varbergs hamn

januari 29, 2016 Arbetsmarknad , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport
Fartyg med vapenlast kvarhålls i Varbergs hamn
varbergshamn

Fartyget Whiskey Trio, lastat med vapen till Mellanöstern, hålls kvar i Varberg på grund av bristande arbetsmiljö.

Ett lastfartyg i Varbergs hamn har belagts med nyttjandeförbud av Transportstyrelsen , på grund av en lång lista med säkerhets- och arbetsmiljöbrister.

 

Fartyget är lastat med vapen till Mellanöstern,  bl a från Bofors. Detta är dock inte grunden för kvarhållandet. rapporterar Hallands Nyheter.

Foton från fartyget visar misserabel interiör och gammal, otjänlig, frusen mat avsedd för besättningen. Vattnet ombord var också nästan slut.

Medarbetare uppgavs ha löner långt under FN-organet ILOs lägstalön som är ca en fjärdedel av svenska avtalsenliga löner. Containrar var illa surrade. Detta i kombinationen med oljespill, explosiv last och en lös 380-voltskabel längs fartyget, bedömdes som säkerhetsrisk.

Fartyget Whiskey Trio ägs av turkiska Trio Shipping och är Panamaflaggat. Transportarbetareförbundets ombudsman Göran Larsson, inspektör för den internationella  ITF, var först att inspektera fartyget i Varbergs hamn i förra veckan. Då hade en sjuk besättningsman hört av sig efter att han hindrats av kaptenen att söka läkare.

Transportstyrelsens inspektör belade fartyget med nyttjandeförbud. Två klassningssällskap, som hanterar Panamas tillståndsgivning, ska förhöra rederiet och besättningen innan Transportstyrelsen kan släppa fartyget att segla.

Fartyget kom till Sverige från en hamn i England där det ska ha lastat ett antal containrar med raketer.

I Varberg har det lastats med ytterligare tre containrar med explosivt gods. Hallands Nyheter skriver att den svenska lasten också består i krigsmaterial.

SVT rapporterar att lasten kommer från Bofors och Saabs partner brittiska BAE.

 


Läs mer