Fallolyckor vanliga i transportsektorn

Av de 30 000 arbetsskador som anmäls varje år i Sverige är mer än en tredjedel fallolyckor. Och transport- och logistik branschen är överrepresenterad i statistiken, visar en statistik som skotillverkaren Icebug tagit fram. 

I år väntas omkring 12 000 personer falla på jobbet så allvarligt att de tvingas till
sjukfrånvaro. De flesta av dem på vintern. Fallolyckorna kostar pengar, både för arbetsgivaren och för den enskilda.

En veckas sjukfrånvaro kostar arbetsgivaren i snitt 88 202 kronor (SCB, 2014). Och förutom utebliven inkomst innebär fallolyckor alltför ofta skador som leder till att den skadade för svårt att röra sig obehindrat. 

Fallolyckor utomhus vanligast
Varje år anmäls drygt 30 000 arbetsskador med påföljande sjukfrånvaro om minst en dag. Över en tredjedel av de allvarliga arbetsolycksfallen beror på att man har halkat, snubblat, trampat snett, tappat balansen, eller av någon annan anledning har ramlat. Fallolyckor på arbetsplatser leder i 57 procent av fallen till medicinsk invaliditet. Generellt är fallolyckorna vanligare bland kvinnor än bland män. 

Yrkesförare särskilt utsatta

Antalet fallolyckor ökar bland både kvinnor och män. De yrkesgrupper som är mest utsatta för fallskador finns både inom kvinnodominerade yrken som social- och vård- och omsorgsarbeten, t ex lärare, undersköterskor, sjukvårdsbiträden, barnskötare, förskolelärare och fritidspedagoger. 
Men även i traditionellt mansdominerade yrken som betong- bygg- och anläggningsarbete, metallarbete , byggnadsträarbetare, fastighetsskötare, expeditions- vakter, renhållningsarbetare m.fl. 


Allra mest utsatt är gruppen yrkesförare, där fall främst sker utomhus, ofta i samband med förflyttningar till och från fordon.


Allra mest ramlar man på vintern, vilket naturligtvis beror på att underlaget ofta är halare då. Många yrken kräver förflyttningar utomhus vilket ökar risken för att falla, exempelvis när man kliver in eller ur ett fordon. Att transport- och logistikbranschen är överrepresenterad i olycksfallsstatistiken är därför föga förvånande. 

Inspiration från sportens värld
Arbetsskor har ofta hög funktionalitet på ovansidan, och tar hänsyn till att att foten ska vara skyddad från kläm- och krosskador med t ex stålhättor. Men undersidan glöms ibland bort.

Detta är något det svenska skoföretaget Icebug nu tagit fasta på. Företaget är specialiserat på att utveckla tränings- och tävlingsskor för löpning på hala underlag. Nu lanserar man en arbetssko med samma halkskyddsegenskaper som löparskorna.

– Vi har insett att det inte bara är när man springer som det behövs bra grepp. Vi har tagit allt vi lärt oss av att utveckla skor för vinterlöpning och orientering och tagit fram en sko som håller användaren på fötterna på jobbet, säger David Ekelund, vd på Icebug.

– Inget ska hindra dig från att göra det du vill. Oavsett om det handlar om att utför dig jobb säkert eller springa på isiga stigar i skogen. 


Läs mer