Äntligen logistik på Stockholms universitet

april 3, 2013 Arbetsmarknad , Logistik , Produktion
Äntligen logistik på Stockholms universitet

– 2014 hoppas vi kunna starta vår första masterutbildning i logistik, säger Mandar Dabhilkar

Högskolor och universitet i Göteborg, Linköping, Lund och Luleå har alla avancerad utbildning i logistik, men Stockholms har länge varit en blind fläck.

– Vi ser att det finns behov av logistiker på arbetsmarknaden, säger Mandar Dabhilkar, universitetslektor i operations management, Stockholms universitet
Från höstterminen 2012 är han anställd vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och förbereder en ny tvåårig masterutbildning i logistik som planeras till hösten 2014.
– Den kommer fokusera på både varu- och tjänsteproducerande verksamhet, t ex logistikutmaningar inom vård och detaljhandel.
Mandar Dabhilkar har ett förflutet på KTH där han initierade flera valbara kurser i distributionslogistik, inköp och produktion för civilingenjörer som läste industriell ekonomi.

Lena Sonne

 


Läs mer