Annemarie Gardshol och Peter Kjaer Jensen leder Postnord

oktober 29, 2019 Arbetsmarknad , Logistik

Styrelsen har utsett Annemarie Gardshol till vd och koncernchef för Postnord och Peter Kjaer Jensen till vice vd, De tillträder den 1 november 2019. 

Förändringen är ett led i den omorganisation som inleddes i april 2019. Annemarie Gardshol har sedan dess varit tillförordnad koncernchef. Hon började på Postnord 2012 och har innehaft ett flertal chefspositioner inom företaget, bland annat som vd för  Postnord Strålfors Group, som Chief Strategy Officer och sedan den 1 februari 2018 är hon chef för Postnord Sverige. Annemarie Gardshol är född 1967 och är utbildad civilingenjör och har under sin karriär haft ledande befattningar inom Gambro och arbetat som managementkonsult vid McKinsey & Company.

Peter Kjaer Jensen har varit del av koncernen sedan 2014 är och är sedan juni 2016 chef för den danska verksamheten och den som lett den stora transformationen av brevverksamheten i Postnord Danmark. Dessförinnan var han chef för affärsområdet e-Commerce & Logistics. Peter har också med sig en mångårig internationell logistikerfarenhet från verksamheter som Maersk och Damco.

Annemarie Gardshol och Peter Kjaer Jensen kommer även fortsättningsvis att vara kvar i sina respektive roller som ytterst ansvariga för Postnord Sverige och Postnord Danmark.

Genom detta får vi ett ledarskap med god kännedom om verksamheten och kompletterande förmågor att fortsatt leda transformationen framåt i högt tempo. Annemarie Gardshol och Peter Kjaer Jensen är båda väl insatta i Postnords utmaningar och har varit aktiva i omställningsarbetet under de senaste åren, kommenterar styrelsens ordförande Christian Jansson.