Miljöutmaningar väntar sjöfarten

maj 14, 2012 Intervjun
Miljöutmaningar väntar sjöfarten

– Vi ska vara en miljöklok länk i logistikkedjan, säger Göteborgs hamns miljöchef Åsa Wilske Foto: Göteborgs Hamn

Sjöfarten står inför stora miljöutmaningar. På RoRo 2012 berättar Göteborgs hamns miljöchef Åsa Wilske om hur hamnen driver på klimatsmarta koncept.

Förra året fick Göteborgs Hamn den internationella utmärkelsen Sustainable Shipping Award för sina satsningar på en renare sjöfart.
– Den främsta anledningen var vårt innovativa arbetssätt, säger Åsa Wilske.
Göteborgs hamn arbetar genom nätverk, där rederier, traileroperatörer, andra hamnar och stora exportföretag ingår. Stora Ensos papperstransporter till Belgien går t ex i en kombination av tåg och fartyg som använder lågsvavligt bränsle, katalytisk avgasrening och som ansluter till el vid hamn.
– Vi ser hamnen som en katalysator, som kan koppla ihop olika aktörers miljöfrämjande åtgärder.
Fartygen kan också ansluta sig till landel, istället för att dra igång sina hjälpmotorer och ligga och pysa ut avgaser i hamnen för att producera el. Delar av elen kommer från vindkraftverk vid hamninloppet, och idag har vart tredje anlöp elanslutning.
¬- Vi har arbetat intensivt med elanslutning och de nya tekniker som finns med högspänning, Göteborgs hamn är världsledande när det gäller elanslutning. Men vi har t ex inte elanslutning för containerfartyg, vilket man har i LA, så vi har en del att lära.

Återbetald hamntaxa

Hur är intresset för Clean Shipping?
– Miljöklassning av fartyg har vi just startat. Två fartyg har klassats hittills som “clean Ships”. Vi ger stöd till “gröna fartyg” enligt Clean Shipping Index och återbetalar upp till 60 000 kronor av hamntaxan.
Renare bränslen, som LNG, är en annan viktig del.
– De som väljer renare bränsle i hamnfarvattnen får ekonomisk kompensation. Det är pengar som kommer från en extraavgift av fartyg med mer än 0,5 procent svavel i bränslet som vi har tagit ut.
Ett 40-tal fartyg har befriats från sina extra kostnader och kan få tillbaka högst 250 000 kr per år. De ägs av rederierna TransAtlantic, Stena Oil, Tärntank och Topoil.

Vad kommer du att tala om på RoRo 2012?
– Jag ska tala om vad vi har satsat på i Göteborgs hamn. Fartyg som väljer att köra på ett renare bränsle i hamnområdet kompenseras för sina ökade bränsleutgifter och det gäller även fartyg som klassas som ”gröna fartyg” enligt miljöindexet Clean Shipping Index.
– Vi ser till hela logistikkedjan. Det gäller bl a elanslutning, alternativa bränslen, standardisering och naturligtvis miljöeffektiva tågpendlar.
Vilka är de största miljöutmaningarna för sjöfarten?
– Det är att få till transportsmarta koncept med fossilfria transporter och logistik.

Text: Lena Sonne

Bildtexter:

En tredjedel av hamnens anlöp har landelsanslutning (I mån av plats)
Foto Göteborgs hamn

Ruta:
Gratis entré på RoRo 2012
Mässan RoRo 2012 går parallellt med Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg 22-24 maj. Nytt för i år är att hela konferensen är gratis och öppen för alla. Bland talarna finns bl a Mike Garratt, MDS Transmodal, Mårten Carlquist North Sea RoRo, Sara Sköld, Clean Shipping Project och Per Westling Stena Line.