Hallå där !

augusti 15, 2012 Intervjun
Hallå där !

Jan Sjöstrand, logistikkonsult med inriktning på affärsutveckling och distributionstrategier.

Text och Foto:Lena Sonne

Övrigt: Med i Intelligent Logistiks redaktionsråd. Arbetat i Shanghai i 4 år med outsourcing men ser nu ett nytt intresse för backsourcing d v s företag som börjar att räkna på totalkostnaden och överväger andra alternativ bl a att flytta hem igen. Bor nu i Stockholm och har två barn, 9 och 12 år gamla.
Intressen?
– Mina barn och Kina. Mina barn är adopterade från Kina.
Vem är du?
– Jag är civilekonom, utbildad vid universitetet i Växjö och blev klar 1986. Sedan dess har jag arbetat som logistikkonsult. På 1990-talet grundade jag Svenska logistikbyrån tillsammans med kollegor och i början av 2000-talet var jag med och grundade Establish, som sedan såldes till 6:e AP-fonden och ombildades till UnitedLog, som jag också var med och byggde upp.
– 2007- 2010 var jag VD för UnitedLogs verksamhet i Shanghai. I januari 2011 startade jag Sjöstrand & Company men arbetade fortfarande med samma inriktning. Sedan i april 2012 arbetar jag med och är partner i Mysigma.
Berätta mer om Mysigma

– Mysigma är ett konsultföretag inom Supply Chain Management.
– Vi är experter på styrning av materialflöde och effektivisering av supply chain. Vi tar fram strategier och driver förändringsprojekt inom inköp, produktion, lager och distribution.
– De flesta av konsulterna är civilingenjörer och har många års konsulterfarenhet, som även omfattar analyser, genomförande av förändringsprojekt och ledning i företag. Kunderna är främst medelstora och stora producerande och distribuerande företag.
– Vårt angreppssätt är fokuserat på resultat genom att vi prioriterar aktiviteter efter dess inverkan på resultatet. Vår arbetsmetodik bygger på en kombination av teoretisk kunskap och en praktisk erfarenhet från operativ verksamhet.
-Vi är ca 20 medarbetare på våra kontor i Stockhol, Lund och Göteborg.
– Vår vision är att växa och bli Nordens ledande logistikkonsultbolag.
Du har hjälpt företag att outsourca till Asien. Har trenden vänt nu?
– Nej – man kan inte tala om en ny trend ännu. Fortfarande är det mycket intressant att lägga ut produktion till lågkostnadsländer. Men i en brittisk undersökning av 300 företag med produktion i Kina hade 1 av 7 företag flyttat hem.
– De viktigaste skälen är att arbetskostnaden har stigit i Kina, kvalitén är ojämn, ökade transportkostnader och mindre kontroll över kedjan och närhet till marknaden.
– Alternativet är ofta att flytta västerut till det inre Kina där lönekostnaderna är betydligt lägre. Ett annat alternativ är att flytta till andra asiatiska länder – t ex Vietnam. Hela branscher t ex skoindustri har redan gjort det. Eller för amerikanska företag att flytta till Mexiko i USAs närområde eller för svenska företag till Östeuropa och då framför allt Polen. Eller helt enkelt flytta hem – backsourcing.
Företag som har outsourcat till Kina har upptäckt att det inte blev så lönsamt som de trodde.
– Ofta har de har inte gjort en ordentlig analys. Man måste vara på plats om det ska fungera. En leverans kan plötsligt förändras. I Kina kan man i en årsproduktion sista månaden ändra och göra på ett helt annat sätt än avtalat och man får en annan produkt än den man valt. Kvalitén blir ojämn.


Läs mer