Vill styra godset av vägen

november 8, 2016 Åsikt , Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport
Vill styra godset av vägen
Bildkälla: Yle

För att klara miljömålen behöver långväga godstransporter flyttas från väg till sjö och räls, menar debattörerna. Bildkälla: Yle

DEBATT Sjöfarten kan avlasta järnvägen och ge andrum åt nödvändigt underhåll. Långväga lastbilstransporter bör också flyttas till sjöfart och järnväg för att klara klimatutmaningen, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen  och företrädare för flera ostkusthamnar i en debattartikel i GP.

Infrastrukturen är i stora behov, med överbelastat järnvägsnät och ökande mängd tunga lastbilar på vägarna. “Om vi ska klara klimatutmaningen behöver vi tydligare verktyg för att flytta godset av vägarna och till mer hållbara transportmedel”  skriver Naturskyddsföreningen och Ostkusthamnar i samverkan, och föreslår politiska styrmedel i form av differentierade vägslitageavgifter för att lättare styra godset till järnväg och sjöfart.

“Sjöfarten har ledig kapacitet att transportera större mängder gods än i dagsläget och kan samtidigt på kort sikt avlasta järnvägen för att ge andrum för det nödvändiga underhållet” skriver debattörerna.

Läs debattartikeln här