Vill stoppa utländska inrikestransporter i Norden

maj 15, 2012 Åsikt , Logistik , Transport

Sveriges Åkeriföretag vill att regeringen tillfälligt stoppar trafiken för alla utländska åkare som kör inrikes i Sverige. Frågan drivs gemensamt i Norden av Nordic Logistics Association.

– Det är superradikalt – men vi vill lyfta frågan, säger Magnus Falk, transportpolitiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag till GöteborgsPosten.
De nordiska åkeriorganisationerna i Sverige, Norge och Danmark, har sedan en tid en gemensam lobbyorgansiation, Nordic Logistics Association. Via den begär nu åkeriföretagen att regeringarna i respektive länder tillfälligt stoppar utländska åkerier från att utföra inrikestransporter i Norden.
– Under en time-out till i mars 2013 ska regler och kontroller skapas för att säkerställa en konkurrens på rättvisa villkor. Nu drar vi i nödbromsen, säger Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.
Magnus Falk medger villigt att förslaget är uppseendeväckande.
– Det är helt stick i stäv med EU-tanken, säger han till GP.
Men frågan måste upp på bordet och därför väljer åkarna ett provokativt förslag.
– Vi är jätteglada att riksdag och regering uppmärksammat frågan, säger Magnus Falk.
De nordiska åkeriorganisationerna befarar att en hel yrkeskår är på väg att bli utkonkurrerad av lågavlönade chaufförer från södra och östra Europa på grund av oklara konkurrensregler. Det finns risk för att den skandinaviska åkerinäringen går förlorad för alltid, och därmed också det miljö- och säkerhetsarbete inom transportnäringen som branschen påstår sig stå för.

Fusk med cabotageregler
Enligt de regler som finns får de utländska åkarna genomföra tre inrikestransporter i Sverige under en sjudagarsperiod innan de måste ut ur landet.
– Men vi ser ju att det är åkare som aldrig lämnar landet, säger Magnus Falk.
Sveriges Åkeriföretag har hittat en möjlighet att tillfälligt stoppa de utländska åkarna medan frågan genomlyses.
Nu uppmanas infrastrukturministern att anmäla till EU-kommissionen att Sverige avser att använda artikel 10 i förordningen 1072/2009, för att tillfälligt avskaffa cabotage.
Det är en time-out eller tankepaus. Cabotage handlar om inrikestransporter. Artikel 10 gör det möjligt att införa skyddsåtgärder, om det uppstår allvarliga störningar på den nationella transportmarknaden och ett varaktigt utbudsöverskott i förhållande till efterfrågan.
Enligt förslaget till stopp skall det vara till den 1 mars 2013 då Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen ska presentera en utredning och analys av situationen på den svenska transportmarknaden.
Under uppehållet måste det skapas regler och kontroller som säkerställer en återgång till konkurrens på rättvisa villkor i Sverige och Skandinavien, menar de tre organisationerna i Nordic Logistics Association.
– Vi är oroliga för att det kan vara för sent att vänta till utredningen är klar den 1 mars 2013 för att bibehålla en sund och konkurrenskraftig svensk åkerinäring. Det finns alldeles för mycket oklarheter som behöver redas ut en gång för alla, säger Johan Lindström, vd, Sveriges Åkeriföretag, i pressmeddelandet från åkarna.
 

Större andel utländsk trafik
Magnus Falk förklarar för GP att det inte finns några riktigt bra genomlysningar av hur läget egentligen är. Ändå har myndigheten Trafikanalys tittat på frågan.
– Trafikanalys kommer fram till att den utländska trafiken är 20-25 procent av den totala. Vi gör 24-timmarsmätningar på de stora vägarna vart femte år. Då står vi vid vägkanten och registrera alla som passerar och vi kommer fram till 40 procent, säger Magnus Falk.
Men är billigare transporter inte bra för oss som vanliga konsumenter?
– Det är möjligt att det blir billigare transporter, säger Magnus Falk, men för dig som samhällsmedborgare är det allvarligt att kontrollen över de här transporterna, ur trafiksäkerhetssynpunkt, skattesynpunkt och annat, inte finns där.
Nordic Logistics Association, NLA, är en gemensam plattform för EU-arbete. Medlemmar i NLA är Sveriges Åkeriföretag, SÅ, Dansk Transport og Logistik, DTL och Norges Lastebileierforbund, NLF. Tillsammans företräder organisationerna i NLA 15 000 nordiska medlemsföretag.
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.
 


Läs mer