Grönt ljus för Green cargo Logistics

maj 15, 2012 Logistik , Produktion

Konkurrensverket godkänner PostNords förvärv av Green Cargo Logistics och avsikten att planenligt slutföra affären senast den 30 juni 2012.

Förvärvet av Green Cargo Logistics innebär en förstärkning av PostNords tredjepartslogistikverksamhet, vilket ligger helt i linje med koncernens strategiska inriktning. Marknaden för tredjepartslogistik bedöms ha en betydande tillväxt. Green Cargo Logistics blir en del av PostNords affärsområde Logistik.

Affärsområdeschefen Henrik Höjsgaard kommer att bli styrelseordförande för det förvärvade bolaget


Läs mer