"Varför ställa åkermark mot logistik?"

januari 21, 2013 Åsikt , Infrastruktur , Logistik , Miljö/CSR

DEBATT: Under rubriken “Ingen motsättning” skriver Gösta Hultén på Intelligent Logistik ett inlägg i Helsingborgs Dagblad att Skåne behöver både åkermark och logistikytor. Inlägget är ett svar på ett debattinlägget ”Gör all lantbruksmark i Skåne till riksintresse”, signerat Piper och Steneroth Sillén.

Debattinlägg i Helsingborgs Dagblad, publicerat den 21 januari 2013:

Ingen Motsättning

”Gör all lantbruksmark i Skåne till riksintresse”, skriver Carl Piper och Marianne Steneroth Sillén i ett inlägg (Debatt 13 december).

Det kanske är ett bra förslag. Men varför som de ställa åkerjord just mot behovet av logistik? Ingen tror väl att lager och logistikcentraler byggs på okynne? De byggs för att vi alla behöver bostäder, livsmedel, kläder och skor och även tror oss behöva andra mer eller mindre nödvändiga varor. De måste produceras, transporteras, kanske lagras och distribueras för att vi ska få mat på bordet och annat vi behöver.

Jag vet att Skånes åkerjord tillhör världens bästa och bland annat tack vare EU-bidrag också de dyraste. Vad jag förstår sköter Carl Piper sin mark på ett föredömligt sätt. Jag har också stor respekt för hans miljö- och samhällsengagemang.

Men att ställa just de i sammanhanget få kvadratmetrarna som används för ny logistik mot Skånes cirka 200 miljoner kvadratmeter jordbruksmark, är feltänkt.

Ta DSV:s nya logistikanläggning vid motorvägen öster om Landskrona. Den ger cirka 550 nya jobb till staden och Helsingborgsregionen. Detsamma gäller övriga nya logistikanläggningar i större städer, som skapat tusentals nya jobb och dessutom är nödvändiga för landets varuförsörjning. I dessa varseltider är få nyinvesteringar mer jobbskapande än logistiketableringar. Det är därför kommunerna slåss om dem.

Även de produkter som Carl Piper odlar och avverkar behöver transporteras och lagras. Det sker kanske bland annat i de lager- och terminalbyggnader som de senaste tio åren vuxit med 450 000 kvm i Göteborg; 420 000 kvm i Stockholm; 400 000 kvm i Jönköping och 300 000 kvm i Skåne. Få av dessa kvadratmeter har överhuvudtaget byggts på åkerjord.

För alla oss som bryr oss om miljön, är det nog viktigare att kämpa för en intelligentare och mindre koldioxidutsläppande logistik än att bekämpa logistikbyggnader som sådana. Varför ställa två nödvändiga saker mot varandra? Logistikanläggningar behövs och är jobbskapare. De ger troligen fler arbetstillfällen per hektar än jordbruk.

Carl Piper och Marianne Steneroth Sillén uppmanar riksdagsledamöter från Skåne, att trycka på landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och miljöminister Lena Ek (C) om att jordbruksmark bör klassas som riksintresse.

Ur miljösynpunkt tycker jag det är än viktigare att ni trycker på för att Sverige inte ska fortsätta halka nedåt i världens miljöliga, utan leva upp till våra egna (svikna) miljömål och inte, som i Doha, lämna klimatfrågan olöst till våra barn och barnbarn.

Gösta Hultén, publisher för tidningen Intelligent Logistik

Läs debattinlägget på HDs hemsida: Ingen motsättning


Läs mer