Jernhusen tvekar om Dryport Skåne

Jernhusen tvekar om Dryport Skåne

Efter Jernhusens besked att nu inte gå vidare med en kombiterminal i Dryport Skåne, väljer Hässleholms kommun att inte starta markentreprenaden förrän Jernhusen eller någon annan aktör är intresserade av att gå in i en kombiterminal.

Upphandlingen avbryts, men projektarbetet och kontakter med framtida samarbetspartner fortsätter. Jernhusen säger att de tror på Dryport Skåne i Hässleholm i framtiden. Den senaste informationen har visat att det inte heller finns någon annan samarbetspartner för närvarande. KS anser därför att det behövs en helhetslösning och ett tydligare marknadsintresse för att gå vidare med stora investeringar i Dryport Skåne.

Dryport Skåne-projektet drivs av Hässleholms Kommun och är ett 120 Ha stort markområde norr om Hässleholm som enligt plan ska bli Sveriges största inlandshamn och fungera som ett godsnav för södra Sverige och norra Kontinentaleuropa. Området skulle ha börjat exploateras 2012 och färdigställas 2015, enligt den ursprungliga planen.

Även om tidsplanen för Dryport Skåne nu blir en annan, kommer profilering och bearbetning av marknaden att fortsätta. Detaljplan finns, vilket innebär att projektet snabbt kan sättas igång igen ifall marknadens intresse skulle återuppväckas.

Hilda Hultén


Läs mer