Väg och flyg bortglömda i nationell transportplan

Regeringens nationella plan för infrastrukturen 2018-2029 har många positiva inslag, som att den totala ramen höjs jämfört med tidigare satsningar och att regeringen vill satsa på sjöfart. Men infrastrukturplanen visar att transportbehovet ökar och det är därför märkligt att flyget och vägtransporterna glömts bort, det menar branschorganisationen Transportföretagen. 

Några positiva investeringar som kan nämnas är bland annat satsningarna på Göteborgs och Luleå hamn, ökad spårkapacitet mellan Stockholm och Uppsala, satsningar på så kallade BRT/Superbussar, trafiksäkerhetsåtgärder inom vägnätet och markant ökade resurser för järnvägsunderhåll.

Planen är dock kraftigt obalanserad när det gäller inriktningen på nyinvesteringar eftersom det saknas nödvändiga satsningar på vägnätet och på flygets infrastruktur.

– Cirka 85 procent av persontransportarbetet i Sverige sker som vägtrafik. Även cirka 85 procent av allt gods transporteras på väg och cirka 70 procent av kollektivtrafikutbudet består av vägtransporter. Tyvärr återspeglas inte vägtrafikens betydelse i regeringens plan”, kommenterar Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

– Det är tråkigt att det även saknas satsningar på flygets infrastruktur. Flyget behövs för att hela Sverige ska kunna leva, kommenterar Mattias Dahl.

Att hållbarhetsfrågan är central i infrastrukturplanen är bra och viktigt. Det är mycket positivt med investeringar för hamnnäringen och sjöfarten som kommer att få en alltmer växande betydelse.

Infrastruktursatsningarna och fler transporter kommer att innebära ytterligare ökat kompetensförsörjningsbehov inom transportbranschen vilket regeringen lyfte på presskonferensen.

– Det är mycket uppskattat att infrastrukturministern valde att lyfta fram kompetensförsörjningsfrågan under dagens presskonferens. Infrastruktursatsningarna kommer att innebära ytterligare behov av personal till branschens alla yrken, en fråga vi arbetar mycket aktivt med, avslutar Mattias Dahl.


Läs mer