Usla logistikkontrakt sänker gruvbolaget Northland

februari 4, 2013 Åsikt , Logistik , Produktion , Transport
Usla logistikkontrakt sänker gruvbolaget Northland

Volymerna är betydligt mindre än förväntat, trots det måste krisdrabbade Northland i princip betala fullpris till transportörerna. 

Det är de överraskande höga operationella kostnaderna och främst logistikkostnaderna i Northland Resources som har orsakat den akuta ekonomiska krisen i gruvbolaget, vars framtid idag står inför sanningens minut.

Idag får vi nämligen se resultatet av den extra emission på 2,4 miljarder kronor som ska rädda företagets fortsatta bestånd.
Krisen för Pajalagruvan har delvis skyllt på de sjunkande världsmarknadspriserna på järnmalm.
– Men krisen beror mycket på för gruvbolaget ofördelaktiga logistikkontrakt, som inte kan justeras ned under inledande faser av låg malmproduktion. Det sade bolagets styrelseordförande Anders Hvide vid en telefonkonferens den 25/1.

Det var en advokatfirma i London som utformade kontrakten med underleverantörerna. Varken Northland eller firman tycks ha haft tillräcklig kompetens inom logistik och transportupphandling.
– Det är den välrenommerade advokatfirman Bird & Bird i London som biträtt Northland Resources vid ingåendet av avtal med underleverantörerna Peab, Savage och Grieg som skulle säkerställer logistikkedjan för leverens av järnmalm från gruvprojektet. Avtalens totala värde uppgår till 900 miljoner USD eller ca 6 miljarder SEK och binder Northland fram till 2021.

Northland har slutit samarbetsavtal med Peab AB, Savage Services Corporation, Grieg Logistics AS och Kiruna Wagon AB för att säkerställa att Northlands järnmalm kan levereras genom Narviks hamn i Norge till kunder i hela världen från och med 2013.
Utskeppningen av malm från Narvik ska enligt gruvbolaget börja lördagen den 9 februari. Avtalen innebär att Savage för Northlands räkning ska koordinera hela
logistikkedjan från Kaunisvaara till Narvik samt hantera järnvägstransporten från omlastningscentralen i Pitkäjärvi till Narviks hamn via Malmbanan. Peab sköter lastbilsfrakten från Kaunisvaara till Pitkäjärvi och ansvarar även för bygget av
lastterminalerna Fagernes i Narvik och i Pitkäjärvi. Grieg ska hantera hamnverksamheten i Narvik och Kiruna Wagon levererar vagnar att användas på Malmbanan.

Men volymerna av malm har långt ifrån motsvarat de beräknade. Trots det ger avtalet logistikleveranmtörerna rätt att i princip få full betalning.

Ca 10 000 svenska småsparare har satsat pengar i gruvaktien som på några dagar i januari sjönk i värde med ca 90 % eller från 6 NOK till 60 öre.

Gösta Hultén


Läs mer