Storvarsel och lockouter i transportbranschen

april 17, 2013 Arbetsmarknad , Åsikt , Transport
Storvarsel och lockouter i transportbranschen

Om strejken träder ikraft stoppas allt arbete vid 23 terminaler i Sverige, bland annat DSVs jätteanläggning i Landskrona. Foto DSV

Den 15 april varslade Transport om stridsåtgärder på de tre avtal vars förhandlingar strandades i förra veckan. Nu svarar BA med lockouter.

Efter att förhandlingarna strandat för tre av transports avtal; Transport- och terminalavtalet, Miljöarbetaravtalet samt Bevakningsavtalet, varslade Transportarbetareförbundet i måndags om stridsåtgärder. 

På Bevakningsavtalet samt Miljöarbetareavtalet gäller varslet blockad mot övertids- och mertidsarbete samt blockad mot inhyrning och nyanställning av personal. Inom Transportavtalet gäller förutom detta även total arbetsnedläggelse på ett antal av DHL, DSV och Schenkers terminaler runt om i landet. Om inte en uppgörelse sker kommer varslen att träda i kraft onsdagen 24 april klockan 12 00.

– Det är aldrig roligt att varsla men det här är åtgärder vi känner oss tvingade till att göra. Arbetsgivarna vill införa kraftiga försämringar i de allmänna villkoren och på så sätt bekämpa våra medlemmars önskan om inflytande över sin egen arbetssituation. Det är något vi aldrig kommer att kunna acceptera, säger Lars Lindgren, förbundsordförande Transport i ett pressmeddelande.

Striden på Transportavtalet gäller enligt Transportarbetareförbundet till stor del problem med missbrukande av bemanningsföretag.

– I dag har vissa arbetsgivare satt i system att avskeda egen personal för att sedan återanställa via bemanningsföretag. Det är en fullständigt ohållbar ordning och här vill vi tillsammans med arbetsgivarna skapa ordning och reda i branschen, kommenterar Lars Lindgren.

Varslet innebär påverkan på fjärrtrafiken och distributionen i Sverige och kommer ge störningar för industrin och detaljhandeln, men även samhällsfunktioner som sjukhus och apotek, om strejken blir verklighet.

Svarar med Lockout

Som svar på varslet meddelar nu Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, att förbundet inför en lockout. Lockouten gäller enbart de som blir sysslolösa i och med Transports varsel för att, som BA skriver i ett pressmeddelande “undvika en upptrappning av konflikten”.

– Transport har försatt oss i en situation där vi måste skydda våra medlemmar. För att undvika en upptrappning av konflikten omfattar lockouten bara de som blir sysslolösa om Transports stridsåtgärder träder i kraft, säger Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportGruppen.

Lockouten innebär alltså att arbetsgivarna inte behöver betala ut löner till de medarbetare som försatts i strejk.

– Transport har varslat om mycket omfattande stridsåtgärder som kommer att drabba företag, deras medarbetare och konsumenter mycket hårt. Vi försöker nu diskutera hur vi kan begränsa skadeverkningarna så att inte ytterligare arbetstillfällen hotas inom våra och andras avtalsområden, kommenterar Peter Jeppsson vidare.

Lockouten kommer att träda i kraft den 25 april klockan 17.00.

Transportavtalet mellan BA och Transport omfattar sammanlagt 7 124 företag, 37 096 förare och 4 572 terminalarbetare. På de terminaler som omfattas gäller total arbetsnedläggelse. de terminaler som omfattas är: 

  • DHL Freights terminaler i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Rosersberg, Örebro, Jönköping, Värnamo och Sundsvall.
  • Schenker ABs terminaler i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping, Stockholm, Örebro, Jönköping, Värnamo och Timrå.
  • DSV Roads terminaler i Landskrona, Örebro, Jönköping och Sundsvall samt DSV Solutions terminal i Landskrona.

Varslen i korthet

Bevakningsavtalet & Miljöarbetareavtalet

Blockad mot övertids- och mertidsarbete omfattande samtliga arbetstagare inom verksamhetsområdet. Blockaden gäller i förhållande till den arbetstids som var fastställd att gälla den 15 april 2013.
Blockad mot nyanställning och inhyrning av personal.

Transportavtalet

Blockad mot övertids- och mertidsarbete omfattande samtliga arbetstagare inom verksamhetsområdet. Blockaden gäller i förhållande till den arbetstids som var fastställd att gälla den 15 april 2013.
Blockad mot nyanställning och inhyrning av personal.


Läs mer