Västsvenskt maritimt kluster föredöme

mars 23, 2017 Åsikt , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

Det kluster kring maritima näringar och god förvaltning av vattenresurser som finns i Västsverige borde vara pådrivande för att uppnå hållbara hav, det skriver Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, i GP. 

Haven står för stora utmaningar i form av överfiske, föroreningar, nedskräpningar och klimatförändringar och för att det ska förändras krävs bland annat lokala samarbeten inom förvaltningen av vattenresurser, det skriver Jakob Granit i en debattartikel i GP, och framhåller det västsvenska maritima klustret som föredöme.

När klustret etablerades 2011 identifierades life science, transporter och fordon, kemisk industri, stadsbyggnad och maritim förvaltning som särskilt viktiga för regional tillväxt och hållbar förvaltning.

I juni arrangerar Sverige och Fiji en FN-konferens om hållbara hav och på konferensen kommer Sverige, liksom övriga länder, ge förslag till frivilliga åtaganden för att förbättra världshaven. På listan borde innovationer från det västsvenska maritima klustret finnas med, anser Jakob Granit.


Läs mer