NCC vill se dubbelspår till Oslo

maj 10, 2017 Åsikt , Fastigheter , Infrastruktur

I den sammanlagda Göteborg-Oslo-regionen bor över 4 miljoner invånare. Nu presenterar NCC ett förslag på hur ett dubbelspår mellan Göteborg och Oslo kan bli verklighet redan till 2025, utan statliga anslag.

För att förslaget ska bli verklighet har NCC bjudit in ansvariga politiker i Göteborg till ett samverkansprojekt.

– Önskelistan över ny infrastruktur runt om i Sverige är lång, samtidigt som det finns begränsat med resurser inom ramen för statens budget. I Göteborg ser vi en unik möjlighet där offentliga och privata aktörer i samverkan kan bidra till finansiering av både modern järnväg till Oslo och kollektivtrafiksatsningar i Göteborg, meddelar Johanna Hult Rentsch, regionchef väst NCC Property Development.

NCC:s förslag innebär en samverkan med statliga och kommunala markägare, där markvärdets höjning kan finansierar ett infrastrukturpaket på sammanlagt 22,6 miljarder kronor.

NCC vill inom ramen för ett konsortium bidra till en aktiv fastighetsutveckling av idag outnyttjade, central mark som kommunen och staten äger kring Centralstationen och Gullbergsvass. Om kommunen tar fram detaljplaner i den omfattning som krävs, kan fastighetsobligationer och infrastrukturlån finansiera de investeringar i infrastruktur som Göteborg väljer att prioritera, menar NCC. Det som kan ingå i paketet är, förutom järnvägen mot Oslo, en utbyggnad av centralstationen, spårväg i Gullbergsvass och Allén med mera. Alla satsningar i paketet kan vara på plats innan 2030.

Nästa steg för att förverkliga planerna är att Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie. Studien omfattar sträckning, finansiering och organisation, där ett förslag till järnvägskonsortium och markvärdesfinansiering ingår.
– En åtgärdsvalsstudie initieras av regeringen och det är vår bedömning att Göteborgs Stads aktiva medverkan är nödvändig för att inkludera sträckan i den nationella planen. Detta är en stor framtidssatsning. Vi på NCC har valt att initiera arbetet, men projektet kräver både politikernas uppbackning och att ytterligare privata aktörer är med och bidrar längs med resan, säger Per Kinell, regionchef, NCC Infrastructure.
Förslaget liknar det sätt som städer, stat och näringsliv i partnerskap byggde upp järnvägsinfrastrukturen i Sverige på för drygt hundra år sedan. Även då var oexploaterad mark ofta en del av järnvägsbolagens kapital. Det var en av Sveriges historiskt mest lyckade investeringsprojekt. Fördelen med förslaget är också att höga banavgifter inte behöver drabba biljettpriset för vanliga passagerare.

 


Läs mer