Miljarder till infrastruktur i nytt jobbpaket

S, MP och V är överens om att lägga totalt cirka 10 miljarder kronor per år på ett jobbpaket skriver finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund på DN Debatt på onsdagen.

Enligt de två ska jobbsatsningen, tillsammans med investeringar i en jämlikare skola och klimatomställning säkra Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. De skriver att investeringar i bostäder och infrastruktur skapar jobb när vi bygger, stärker tillförlitligheten i företagens transportvägar och gör det möjligt för människor att flytta och pendla dit jobben finns. Vidare ska en aktiv näringspolitik skapa jobb i hela landet, fler innovativa och växande företag och stärka den svenska exporten. Regeringen vill också investera i kunskap och matchning genom ett nytt kunskapslyft “med en kraftfull utbyggnad av vuxenutbildningarna inom yrkeshögskolan, folkhögskolan och Komvux, samt viktiga matchningsåtgärder för långtidsarbetslösa och människor med svaga förutsättningar på arbetsmarknaden”. En bättre konjunkturutveckling väntas tillsammans med regeringens åtgärder leda till att cirka 150.000 människor får jobb.


Läs mer