“Lång väg till hållbara transporter”

“Lång väg till hållbara transporter”

– Transportsektorn står för tre fjärdedelar av oljeanvändning och koldioxidutsläppen fortsätter att öka. Det konstaterade trafikutskottets nya ordförande Karin Svensson Smith (MP) på IVLs årliga konferens om Hållbara Transporter i november i Stockholm. Cirka 200 personer fanns på plats på konferensen,som hölls för tionde året i rad.

– Vi vill fördubbla kollektivtrafiken för att minska fossilberoendet och bygga bort beroendet av egen bil i städerna. Gas och elinfrastruktur ska byggas ut. Det kommer också en kilometerskatt för lastbilar år 2017 och en flygskatt senare, klargjorde Karin Svensson Smith. 

Honlovade även satsningar på höghastighetståg Stockholm-Göteborg-Malmö.
– Och det ska bli mer gods på järn- och vattenvägarna.
Att förbereda samhället för ett annat klimat anser hon är viktigt och berättade om episoden tidigare i år när ett häftigt regnoväder drabbade Malmö och 20 % av alla fastigheter skadades.
– När stora vattenmassor var på väg in i citytunneln ringde de och frågade “Vad gör vi nu?” Men vi hade ingen förberedelse. De pumpar som fanns gick inte att använda, eftersom det inte fanns någonstans att pumpa vattnet.
– Vi måste se till att skapa en klimatberedskap i samhället.

“Handlingsförlamningskultur”
Debatten under dagen handlade om en fossilfri fordonsflotta och framtida visioner för transportsystemet.
– Vi måste komma ur vår handlingsförlamningskultur. Annars går det inte att komma tillrätta med minskade utsläpp, sa Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
– Det krävs inte bara piska och morot utan även ost, för att visa en vision om “det goda livet” som ett fossilfritt samhälle erbjuder.
– Viktigast är att styra upphandlingar av transporter. 600 miljarder handlar det om bara i offentlig upphandling. En koldioxidskatt är smartaste finansiering. Vi behöver koldioxidbeskatta utan undantag!

Klimatskadliga subventioner
Svante Axelsson menar också att det är fel att beskatta järnvägen hårdare med höjda banavgifter om man vill ha mer gods där.
– Idag ger vi 22 miljarder i klimatskadliga subventioner. Varje Thailandsresenär subventioneras till exempel med 1 000 kr.
– Vi har ett eftersatt system jämfört t ex med Holland, holländska arbetsgivare kan t ex ge cykel och kollektivtrafikbiljett till sina anställda.
Han förespråkar en rad åtgärder som ökad elektrifiering och öka andelen fossilfria drivmedel. – Vi bör utnyttja de resurser vi har i Sverige bättre och t ex satsa på biodiesel från skog.

Drabbar privat bilism
David Backelin från Trafikkontoret i Göteborg talade om hur Göteborgs stad jobbar med gröna transportplaner i planeringen av nya större byggprojekt.
– Vi försöker ta ett helhetsbegrepp vid nybyggnationer och förtätning för att komma rätt från början. Samarbetet omfattar alla inblandade parter, inklusive Chalmers. Det kommer att bli på bekostnad av den privata bilen, området i city klarar inte mer trafik.
– Vi jobbar med att organisera hur gods kan tas in och avfall ut. Vi ser över allt möjligt, från kollektivtrafik och nya hållplatser till bilpooler, lånecyklar och avgiftshöjningar.
Vägtrafik och bilism blev i vanlig ordning hårt ansatt på konferensen. Men Bertil Molden, vd på Bil Sweden, ville också vara miljövänlig. Han vurmade bland annat för teknikutveckling och förespråkade en satsning på elbilar.

Av Lena Sonne