Infrastrukturministern ser hellre buss än tåg

januari 17, 2012 Åsikt

DEBATT: Vi publicerar ett inlägg i debatten om satsningen på infrastruktur och bristen på tågsatsningar skrivet av Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet. Kommentera gärna! /IL

I sitt invigningstal av Transportforum i Linköping sade Catarina Elmsäter-Svärd att en kollektivtrafiksatsning inte behöver handla om spår. Det finns ju bussar!

Det kommer att kosta 38 miljarder kronor att återställa järnvägen i hyggligt skick. Mot bakgrund av de höga kostnaderna bör vi fråga oss om inte bussen kan vara ett gott alternativ i kollektivtrafiken. Bussen kan ta över trafik från mindre järnvägar, menade infrastrukturministern.

Vidare påstod hon att det kostar en miljard kronor att bygga järnväg och bara 400 miljoner att bygga motorväg.

Då jämför hon olika saker. Alla kostnader för ett järnvägsbygge, tunnlar, broar, stadsgenomfarter mot ett motorvägsbygge på landsbygd. En dubbelspårig järnväg på landsbygd är inte dyrare att bygga men klarar fyra gånger så mycket transporter som en motorväg.

Buss för kollektivtrafiken ger inte stor konkurrens till bilen. Tåg är mycket snabbare än buss på långa avstånd, och för resor mellan mellan kommuncentra i en region ger bussen dubbla restider jämfört med tåg.

Infrastrukturministern trodde inte det blir statlig finansiering av spårväg. Hon avslöjade också att Sverige nog inte kommer att kunna ta emot bidrag från EU för Botniska korridoren, järnvägssträckningen från Haparanda ner efter norrländska kusten. EU-kommissionen utpekade i höstas den som en viktig sträcka som kunde få medel via TNT-T (Transeuropeiska transportnät). För att få det måste dock projektet vara klart 2030. Och det kan vara svårt att klara tidsmässigt eftersom Botniska korridoren inte togs med i den långtidsplan för infrastrukturen som sträcker sig till 2021.

Man blir förundrad över järnvägsovänligheten.

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet


Läs mer