Häftig debatt om trängselskatt redan innan förslaget kommit

augusti 15, 2016 Åsikt , Miljö/CSR , Transport

Under sommaren har den pågående statliga utredningen om slitageavgift för lastbilar kritiserats häftigt, bl a av C, som ett hot mot landsbygden.

I sommar har flera utspal gjorts kring den pågående statliga utredningen om en så kallad slitageavgift för alla lastbilar som trafikerar svenska vägar. En summa på 26 kr per mil i avgift har figurerat i debatten, trots att förslaget til skatt inte lämats än. Intelligent Logistik refererar nedan inläggen i debatten i stora drag.

Dagens svenska system, med en vinjettskatt som inte går att kontrollera och som missgynnar de åkerier som sköter sig och som investerar i miljöbättre lastbilar har blivit en katastrof för svensk konkurrenskraft.
Ungefär varannan lastbil på svenska vägar är utländsk och betalar ingen skatt i Sverige. Många av bilarna har dålig miljöklass och studier har visat ett omfattande fusk med Eurovinjetten.

Dagens system, där Sverige bjuder på gratis vägar gynnar inte den svenska åkeribranschen. Inom EU kan medlemsstaterna idag välja mellan två olika system för lastbilsskatt.

Ett tidsbaserat vinjettsystem, där man börjar betala efter hur länge man kör i ett visst land eller ett avståndsbaserat system där man betalar för den sträckan man kör. EU-kommissionen förespråkar det avståndsbaserade systemet och allt fler medlemsländer går över till detta system.

Sverige har idag det tidsbaserade systemet, vinjettsystemet som alla ska betala till, men där det är mycket svårt att kontrollera efterlevnaden av systemet hos utländska åkare. Det viktigt att ha ett rättvist system som garanterar att alla åkare betalar samma kostnad oberoende av var de kommer ifrån och att alla gör rätt för sig.

Under Alliansregeringen 2008 kom en parlamentarisk utredning med ett enigt förslag från den parlamentariska Miljöberedningen (SOU2008:24) samt byggde på den statliga SIKA- utredningen 2007:2s ekonomiska beräkningar.
Avgiften skulle differentieras så att bara de vägar där det finns ett alternativ i form av järnväg skulle avgiftsbeläggas.

I Sverige skulle en sådan slitageavgift förslag ge ca 3,6 miljarder kronor till infrastrukturinvesteringar, bland annat till bättre underhåll av vägar på landsbygden.

Utredningen bygger på tanken att den trafik som främst orsakar slitaget på vägnätet ska bekosta underhållet. Det är fortfarande oklart vilka vägar som ska omfattas av den nya skatten och vilka som ska undantas.

Flera länder i EU, som liksom Sverige har stor transittrafik av lastbilar,har valt att införa olika vägavgifter för lastbilar. Den s k “Mauten” i Tyskland ger årligen över 40 miljarder till statskassan som används till infrastrukturinvesteringar i vägar och järnvägar.

Utredningsförslaget till slitageavgift har aviserats till december i år.

Referat: Gösta Hultén


Läs mer