Företagare vill se logistikcenter i Haparanda

november 4, 2016 Åsikt , Infrastruktur

Nya transporter på järnväg till Ryssland skapar nya möjligheter för Haparanda och Tornedalen, det skriver företagare i en debattartikel i NSD.

Sidenvägen var på medeltiden ett nätverk av handelsvägar mellan Europa och Kina. Nu har en ny “Sidenväg” öppnats när Stora Enso startat leveranser av råvaror med tåg genom Ryssland och Kazakstan från östra Finland.

En utveckling av den här råvarutrafiken till annan godstrafik skulle öppna nya möjligheter för Tornedalen. Eftersom spårvidden skiljer sig åt mellan Sverige och Finland och godset skulle behöva ske där. Ett helt nytt logistikcenter skulle byggas upp i gränsområdet.

En stor del av vad vi i Europa konsumerar är tillverkade i Asien, främst i Kina. Att transportera dessa därifrån till Europa tar med båt 6-8 veckor via någon hamn i Europa. Den nya tidtabellen för transport från Kina till Stockholm kan via nya sidenvägen bli under 10 dagar, skriver företagarna.

Norrbotten och Sverige samt Tornedalen skulle få nya möjligheter till direktexport till Kina, av trävaror, modulhus, specialstål m m.

Den 3 november hålls ett seminarium i Joensuu, om Karelska Sidenvägen, med ledningen från ryska och finska järnvägsbolagen, ländernas tullmyndigheter och speditörer från de nordiska länderna.

 

 

 

 


Läs mer