Debatt om citylogistik i Stockholm

augusti 17, 2015 Åsikt , Infrastruktur , Logistik , Miljö/CSR

Bil Sweden, som är privatbilismens lobbyorganisation och dess vd Bertil Moldén föreslår på DN Debatt den 7/8, att välja Gamla stan som “en miljözon för bilar med nollutsläpp” för att på så sätt bli en ”internationell symbol för hållbar mobilitet”

Stockholm invånare årligen tillbringar i genomsnitt 11 dagar per år av sin tid i bilköer. Stockholm är värst i Norden trängsel.

Gamla Stan är fullt med gående turister och att göra det till en miljözon för miljöbilar är enligt Gröna Bilister (DN Debatt 13/8) ett slag i luften.

Bertil Moldén skriver att Åsa Romsons förslag att lösa luftproblemen med bilsnål stadsplanering är otillräckligt. I stället framhäver han ”nya förbifarter, genomfarter och ringleder under mark”, men också nattleveranser, automatiserad körning och kommunicerande fordon.

Gröna bilister har en annan syn på mobilitet. För oss handlar mobilitet om rörelse, att ta sig runt och att kunna vara på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt där bilen är ett sätt att ta sig fram men inte det enda självklara eller främsta.

Resenären behöver valfriheter och alternativ till den egna bilen där miljömässigt hållbara alternativ som kollektivtrafik, cykel, bilpool, samåkning prioriteras.

“En stadsplanering som bygger på nya förbifarter eller ringleder, över eller under mark är bakåtsträvande och kostsamt, skriver Johanna Grant, ordförande Gröna bilister.


Läs mer