DEBATT: EU måste värna effektiva svenska tunga transporter

mars 30, 2023 Åsikt , Miljö/CSR , Transport

Större och tyngre fordon på väg är sedan lång tid en mycket viktig resurs i svensk logistik och våra försörjningskedjor. Nu arbetar EU med förslag till liberalisering av tillåtna fordonsmått och -vikter, vilket är bra, men det är viktigt att förslagen inte begränsar Sveriges, och andra EU-länders, redan idag ännu liberalare regler. Det skriver Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen och Håkan Nilsson, branschchef Transportindustriförbundet, i ett debattinlägg på nyhetssajten Europaportalen.

Större och tyngre lastbilar som kan ta mer gods per lastbil har många fördelar. De bidrar till Sveriges konkurrenskraft då de är kostnadseffektivare, de bidrar till klimatomställningen då de ger mindre utsläpp per ton/km, de bidrar till trafiksäkerheten då det totalt blir färre lastbilar på vägarna och av samma anledning bidrar de även till att minska problemen med chaufförsbrist.

Därför har dessa fordon, idag upp till 25,25 meter och 74 ton, med den typ av industri vi har i landet, vårt lands långa geografi samt det faktum att vi ligger där vi ligger, sedan lång tid varit en mycket viktig resurs i svensk logistik. Såväl transportörerna som våra nationella, ansvariga myndigheter i Sverige är positiva till de erfarenheter vi har gjort genom åren och vill fortsätta på inslagen väg, till exempel genom att nationellt snart börja tillåta längre, upp till 34,5 meter långa, och ännu tyngre fordonskombinationer.

Stora och tunga fordonskombinationer är också tillåtna i de andra nordiska länderna. Finland tillåter idag ännu större och tyngre fordonskombinationer än Sverige och gränsöverskridande trafik mellan de nordiska länderna med större och tyngre fordon är tillåten med fordon som ligger inom normerna på båda sidor om en gräns. Insikten om fördelarna med större och tyngre fordon sprider sig även i andra delar av EU. Många tyska delstater, Holland och Belgien tillåter sådana fordon.

EU-kommissionen inser hållbarhets- och säkerhetsfördelarna med större och tyngre fordon med bättre lastförmåga och verkar nu överväga att föreslå nya viktbegränsningar inom EU, från idag 40 ton i gränsöverskridande trafik till 44 ton i de förslag som diskuteras. Det är alltså positivt för hela EU om man generellt tillåter högre mått och vikter med de vinster för hållbarhet, trafiksäkerhet och transportekonomi som detta ger.

Men det vore förödande om översynen leder till att man begränsar möjligheten att använda mycket stora och tunga fordon i länder där trafikförhållanden och infrastruktur tillåter det. Det är vitalt att undantagsreglerna fortsätter att gälla och att man inte begränsar de fordonsvikter och längder vi i Sverige, Norden och även i andra länder inom EU redan idag har eller kan komma att vilja använda. Det gäller såväl nationella transporter som gränsöverskridande transporter mellan samtyckande medlemsstater.

EU-kommissionen borde stötta denna utveckling. Det borde vara fritt fram, till och med uppmuntras, att det tillåts gränsöverskridande transporter med fordon mellan länder som har högre fordonsvikter och mått. En klar regel om detta bör tas in i Direktivet om mått och vikt för tunga fordon. EU-kommissionen har höga klimatambitioner och det är dags att utnyttja att tyngre och längre lastbilar är en lågt hängande frukt i klimatarbetet. Det ger bättre miljö, ökad produktivitet och förbättrad trafiksäkerhet. Och självklart ska Sverige liksom andra länder som så önskar få fortsätta transportera med tyngre och längre lastbilar, utifrån våra förutsättningar och det också över gränserna till likasinnade länder.

Marcus Dahlsten
Vd Transportföretagen

Håkan Nilsson
Branschchef Transportindustriförbundet