Danskar rasar mot tyska minimilöner

januari 23, 2015 Arbetsmarknad , Åsikt , Transport

En ny tysk lag tvingar utländska transportföretag att betala minimilöner till lastbilschaufförer som kör i Tyskland. Danska intresseorganisationer är rasande. 

Sedan årsskiftet måste alla lastbilschaufförer, oavsett nationalitet, betalas minimilönen, runt 80 kronor i timmen, när de kör på tyska vägar.

Polen och Ungern har framfört klagomål till EU om att den tyska lagen kan strida mot EUs s k fria rörlighet.

En talesperson för det tyska arbetsmarknadsdepartementet säger till Reuters att man är övertygad om att man håller sig inom EU-lagstiftningen, men danska åkeribolag, som ofta anlitar lågt betalda chaufförer, är inte övertygade. I ett gemensamt brev uppmanar fem intresseorganisationer danska ministrar att agera.

– Tyskland får gärna införa minimilön på sin egen arbetsmarknad. Men man har infört minimilön för alla chaufförer som kör genom Tyskland, och det är väldigt problematiskt i förhållande till den inre marknaden, som har varit helt fri sedan 1993, säger Jacob Christian Nielsen, chef för branschorganisationen ITD, till nyhetsbyrån Ritzau.

– Om det här utökas så måste man betala en lön i Frankrike, en annan i Spanien och en tredje i Tyskland.

I Sverige ser arbetsgivarorganisationen Transportgruppen på det tyska greppet med intresse.

“Vi är nyfikna på att ser hur det fungerar i verkligheten. När man stiftar en lag så gör man det för att den ska efterlevas. Jag undrar hur man ska kunna kontrollera en sådan lag”, säger Transportgruppens vd Peter Jeppsson till TT.

“Men jag förstår syftet, att konkurrensen ska ske på lika villkor. Det vill vi också. Det här är ett väldigt stort problem. Vi är inte rädda för konkurrens, men den måste få ske på lika villkor.”

Källa: TT


Läs mer